Anatolija POLETAJEVA
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Baronaitė
Gimimo data: 1901-04-00
Gimimo vietovė: Kunigiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Revoliucionierė, valstybės tarnautoja

2020-03-15   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Baronas (apie 1868 – 1904) – žemdirbys, Juozo Tumo-Vaižganto pusbrolis, ir Teofilė Sklėriūtė-Baronienė-Matulionienė (1874–1941) – žemdirbė ūkininkė, nužudyta kartu su žydais vokiečių okupacijos pradžioje 1941 m. liepą. Dėdės (motinos broliai) Kajetonas Sklėrius (1876–1932) – dailininkas, Alfonsas Sklėrius (1890–1943) – kariškis, Povilas Sklėrius (1898–1979) – mokslininkas inžinierius, pusseserė (motinos sesers duktė) Elena Viktorija Nakaitė-Arbienė (1915–2011) – rašytoja.

Tėvui anksti mirus, augo su motina, o nuo 1909 m. – ir su patėviu Antanu Matulioniu (1875–1941) – tarnautoju raštininku, nužudytu kartu su žydais vokiečių okupacijos pradžioje 1941 m. liepą, bei jų vaikais. Broliai: Robertas Matulionis (1910–1990) – hidrotechnikas, Algirdas Matulionis (1911–1980) – miškininkas, Eduardas Matulionis (1912–1987) – tarnautojas, Alfonsas Matulionis (1916–1983) – tarnautojas ir Petras Matulionis (1919–2000) – tarnautojas, inžinierius.

Patėviui dėl tarnybos vis kraustantis, 1911–1912 m. augo Židikuose (Mažeikių r.), 1912–1915 m. – Liepojoje (Latvija), 1915–1918 m. – Sankt Peterburge (Rusija).

A. Baronaitė dalyvavo 1917 m. vasario revoliuciniuose įvykiuose Sankt Peterburge, susižavėjo revoliucinėmis idėjomis.

1918–1919 m. ji gyveno Orenburge (Rusija), 1919 m. baigė Orenburgo gimnazijos 6 klases, dalyvavo Rusijos komunistinio jaunimo organizacijų veikloje, nuo 1919 m. buvo komunistė.

1919 m. ji išėjo savanore į Rusijos Raudonąją armiją, 1919–1923 m. buvo kariuomenės politinė darbuotoja Turkmėnijoje.

1923–1944 m. A. Poletajeva gyveno ir dirbo partinį ir administracinį darbą Rusijoje: Krasnodare, Rostove prie Dono, Joškar Oloje (Marių autonominė respublika). 1931 m. Rostove prie Dono ji baigė prekybos kursus.

1944 m. grįžusi į Lietuvą, 1944–1948 m. A. Poletajeva buvo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto instruktorė, vėliau – skyriaus vedėjo pavaduotoja. 1948–1953 m. ji dirbo Lietuvos prekybos ministro pavaduotoja, 1953–1959 m. buvo šios ministerijos skyriaus vedėja ir kolegijos narė.

Buvo ištekėjusi 1921 m., vyras Pavelas Poletajevas. Duktė Lena Poletajeva-?.

Mirė 1962 m. kovo 17 d. Vilniuje.