Albertas DIKČIUS
  Gimimo data: 1932-00-00
Gimimo vietovė: Jurdonių k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Pedagogas rusų kalbos mokytojas, vadovas

2016-12-01   |   Spausdinti

Tėvas Aleksandras Dikčius.

Baigė vidurinę mokyklą.

1952–1961 m. A. Dikčius dirbo Ukmergės rajono mokyklose: buvo Želvos vidurinės mokyklos mokytojas, paskui iki 1960 m. – Pabaisko vidurinės mokyklos mokytojas. Perkeltas 1960 m. kovo 1 d., 1960 m. kovo–rugpjūčio mėnesiais jis dirbo Kulniškių septynmetės mokyklos direktoriumi.

Nuo 1961 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1961–1966 m. A. Dikčius buvo Andrioniškio aštuonmetės mokyklos rusų kalbos mokytojas, 1966–1967 m. dirbo Viešintų vidurinės mokyklos direktoriumi, buvo rusų kalbos mokytojas.

1967–1968 m. jis dirbo rusų kalbos mokytoju Užunvėžių aštuonmetėje mokykloje, 1968–1969 m. – Traupio vidurinėje mokykloje.

Ilgiausiai, 1969–1999 m., A. Dikčius dirbo Burbiškio aštuonmetėje, Burbiškio pagrindinėje mokykloje. 1969–1981 m. jis buvo šios mokyklos rusų kalbos mokytojas, direktoriaus pavaduotojas, o 1981–1996 m. – šios mokyklos direktorius, kol išėjo į pensiją.

Vasaros sezono metu A. Dikčius daugiau kaip 30 metų Anykščiuose dirbo ekskursijų vadovu, pristatydamas turistams Anykščių kraštą, turėjo aukščiausią gido kvalifikacinę kategoriją.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, A. Dikčius būrė gimtojo Jurdonių kaimo bendruomenę, organizavo nugriauto kaimo kryžiaus atstatymą ir jo pašventinimo iškilmes.

Laisvalaikiu mėgo būti tarp bendraminčių, dalyvavo meno mėgėjų veikloje, vaidino etnografiniuose renginiuose, dainavo Anykščių kultūros namų chore "Šilas", vėliau buvo "Bočių" bendrijos ansamblio dainininkas.

Buvo vedęs iki 1960 m., žmona Adelė Dikčienė – pedagogė. Išsiskyrė 1966 m.

Vėl susituokė 1969 m. gegužę, žmona Veronika Švejytė-Dikčiuvienė (g. 1930 m.) – pedagogė, literatė, tautodailininkė. Vaikų neturėjo.

Mirė 2011 m. gruodžio 5 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape prie žmonos motinos. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklas-stela su iškaltu įrašu: "Ona Švejienė / 1898–1982 / Albertas Dikčius / 1932–2011".

A. Dikčiaus gyvenimas ir veikla pristatyti Tautvilio Užos sudarytame kraštotyros rinkinyje "Viešintų mokykla lyg vakar palikta" (2014 m.).