Rita VIRBALIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Zajarskaitė
Gimimo data: 1966-05-07
Gimimo vietovė: Pienionių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Socialinė pedagogė edukologė, teisininkė, valstybės tarnautoja, visuomenininkė

2019-07-28   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Zajarskas (?–2016) ir Aleksandra Prusakova. Broliai: Saulius Zajarskas (g. 1968 m.) – teisininkas, teisėjas, ir Dalius Zajarskas.

1973–1980 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1980–1984 m. baigė Anykščių A. Baranausko vidurinę mokyklą. 1984–1991 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinių klasių mokytojos išsilavinimą.

1993–1995 m. ji tęsė studijas Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo specialiosios ir socialinės pedagogės išsilavinimą.

Nuo 1995 m. iki šiol R. Virbalienė gyvena Vilniuje ir dirba Lietuvos Respublikos Seime. 1995–2008 m. ji buvo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto padėjėja, 2008–2012 m. – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Seimo nario Jono Šimėno padėjėja, nuo 2012 m. – Seimo nario Jono Varkalos padėjėja-sekretorė.

2002–2005 m. ji tęsė studijas Lietuvos teisės universiteto magistrantūroje, įgijo teisės ir valdymo magistrės išsilavinimą. 2009 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete ji išlaikė pedagogikos doktorantūros egzaminą.

Lygia greta R. Virbalienė dirba ir pedagoginį darbą. 1997–1999 m. ji buvo Vilniaus universiteto Socialinės medicinos centro lektorė, dėstė reabilitacijos strategijos kursą. 1998–2008 m. ji dirbo Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakulteto Edukologijos katedroje asistente, dėstė pedagogiką, ugdymo sistemas, specialiąją pedagogiką ir neįgaliųjų teisinį reglamentavimą.

Nuo 2011 m. ji yra Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Edukologijos katedros lektorė.

R. Virbalienės mokslinių tyrimų sritis – socialiniai mokslai, specialioji pedagogika. Ji tiria visuomenės požiūrio į negalią ir neįgaliuosius raidą, analizuoja specialiosios pedagogikos ir psichologijos terminijos problemas, ankstyvojo amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, raidos ir ugdymo ypatumus.

Ji paskelbė keletą mokslinių publikacijų socialinės pedagogikos temomis specializuotuose leidiniuose.

Nuo 2005 m. iki šiol R. Virbalienė yra Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narė, 2005–2014 m. buvo šio sambūrio pirmininkė. Nuo 2005 m. iki šiol ji yra Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narė, 2008–2013 ir 2016–2019 m. – Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotoja.

R. Virbalienei suteiktas Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės narės vardas (2010 m.).

Ištekėjusi, vyras Rytis Virbalis. Augina sūnų ir dukterį.