Janina MASYTĖ
  Gimimo data: 1926-08-28
Gimimo vietovė: Alančių k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Pedagogė istorijos mokytoja, kraštotyrininkė

2021-03-25   |   Spausdinti

Tėvas Ignas Masys – laisvės gynėjas Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, žemdirbys, ir Veronika Budrytė-Masienė (1902–1995) – žemdirbė, dainininkė. Augo su broliu (?–1985).

Mokėsi Alančių 4 skyrių pradžios mokykloje, Raguvos (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje baigė 6 skyrius. 1941–1945 m. baigė Ramygalos (Panevėžio r.) gimnaziją. 1946–1949 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, kurį baigė su pagyrimu ir įgijo istorijos mokytojos išsilavinimą.

1949–1950 m. J. Masytė dirbo Ukmergės mokytojų seminarijoje istorijos mokytoja, 1950–1954 m. buvo Šiaulių mokytojų instituto istorijos dėstytoja. Pertvarkius šį institutą į aukštąją pedagoginę mokyklą, ji atsisakė siūlymo studijuoti istoriją Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) ir 1954–1956 m. tęsė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos dėstytojos išsilavinimą.

1956–1957 m. ji gyveno Šiauliuose ir dirbo Šiaulių Bazilionų vidurinėje mokykloje mokslo dalies vedėja, laikinai ėjo mokyklos direktorės pareigas. Nusivylusi administraciniu darbu, 1957–1959 m. ji dirbo Meškuičių (Šiaulių r.) vidurinėje mokykloje istorijos mokytoja. Ten ji įsitraukė į meno saviveiklą, dalyvavo koncertinėse programose, koncertavo Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje (Rusija).

1959–1985 m. J. Masytė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1959 m. ji trumpai buvo Troškūnų vidurinės mokyklos istorijos mokytoja ir Troškūnų rajono Liaudies švietimo skyriaus inspektorė, kol Troškūnų rajonas buvo likviduotas. Pasikeitus darbo sąlygoms, ji persikėlė į Debeikius ir 1960–1961 m. buvo Debeikių vidurinės mokyklos istorijos mokytoja. Debeikiuose ji aktyviai ėmėsi visuomeninės veiklos: buvo vietos moterų tarybos pirmininkė, profsąjungos pirmininkė, "Žinijos" draugijos lektorė, talkino vietiniam kolūkiui, organizavusiam kultūros renginius, įsitraukė ir į kraštotyros veiklą.

1961–1985 m. J. Masytė gyveno ir dirbo Anykščiuose. 1961–1968 m. ji dirbo Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komitete Propagandos ir agitacijos skyriaus instruktore, rūpinosi Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos struktūrų kūrimu ir veiklos plėtra, rengė apžiūras.

1963–1965 m. ji buvo ir Jono Biliūno vidurinės mokyklos istorijos mokytoja, 1968–1969 m. – Anykščių neakivaizdinės vidurinės mokyklos istorijos mokytoja. 

1968–1973 m. ji dirbo Respublikinės "Žinijos" draugijos Anykščių rajono skyriaus atsakingąja sekretore, organizavo lektorių veiklą rajone, buvo "Žinijos" draugijos respublikinio lygmens lektorė.

1973–1974 m. J. Masytė dirbo Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja, 1974–1976 m. buvo Anykščių rajono Liaudies švietimo skyriaus profesinio orientavimo kabineto vedėja. 1976–1980 m. ji vėl dirbo Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje istorijos mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1961 m. J. Masytė buvo Lietuvos SSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos narė, 1961–1984 m. – šios draugijos Anykščių skyriaus tarybos narė.

Teresės Mikeliūnaitės pakviesta ir paskatinta, 1981–1985 m. ji dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, buvo muziejaus prižiūrėtoja, 1983 m. rudenį – ir ekskursijų vadovė. Ji apibendrino ir sutvarkė Anykščių rajono kraštotyrininkų sukauptą kraštotyros žinių rinkinį.

J. Masytė parengė Klevėnų kaimo istorijos apybraižą (1982 m.), Žliobiškių kaimo tyrimų medžiagą (1975 m.), Anykščių rajono kronikas (1982, 1983, 1984, 1985 m. ir su Lene Sriubiene –1986 m.), rinkinius "Partizanų kovos Anykščių rajone Didžiojo Tėvynės karo metais 1941–1945 m." (1974 m.) ir "Anykščių rajono mokytojai – darbo pirmūnai ir veteranai" (1981 m.), parašė prisiminimus apie kraštotyros veiklą Anykščių rajone (1986 m.), rankraščiai ir mašinraščiai saugomi A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fonduose. Ji buvo surinkusi išsamias žinias apie 1918–1919 metų įvykius Anykščių krašte, bet šis jos kraštotyros darbas neišliko.

Nuo 1985 m. iki šiol J. Masytė senatvę leidžia Panevėžyje.

Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, buvo nuolatinė Sąjūdžio renginių Panevėžyje dalyvė.

J. Masytė buvo apdovanota Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1960 m.), medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.), Lietuvos SSR švietimo ministerijos ir Lietuvos SSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Centro tarybos prezidiumo garbės raštais.