Rolandas KAZLAUSKAS
  Gimimo data: 1941-01-02
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Mokslininkas chemikas, išradėjas, pedagogas

2020-07-10   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Kazlauskas (1907–1970) iš Šienraisčio – amatininkas siuvėjas ir Anelė Kaušpėdaitė-Kazlauskienė (1906–1965) iš Krepšiagalio. Brolis Vinantas Aloyzas Kazlauskas (g. 1936 m.) – inžinierius statybininkas. Pusbrolis (tėvo sesers sūnus) Antanas Gaidamavičius (1927–2020) – chemikas technologas, energetikas, giminaitis (antrosios eilės pusbrolis, tėvo pusseserės sūnus) Domas Butėnas (1926–2011) – mokslininkas istorikas, archyvistas.

1946–1957 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, ją baigė sidabro medaliu. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, 1964–1966 m. tęsė studijas aspirantūroje.

Studijuodamas 1959 m. R. Kazlauskas dirbo Vilniaus centrinėje šiluminėje katilinėje budėtoju. 1960 m. jis buvo Vilniaus "Žalgirio" staklių gamyklos inžinierius chemikas, 1961–1962 m. – Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto vyresnysis laborantas, 1962–1963 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1962–1967 m. R. Kazlauskas taip pat dirbo Lentvario (Trakų r.) darbo jaunimo vidurinėje mokykloje chemijos mokytoju.

Nuo 1966 m. iki šiol jis yra Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros dėstytojas. 1966–1975 m. R. Kazlauskas buvo vyresnysis dėstytojas, 1975–1994 m. – docentas, nuo 1994 m. – profesorius, dabar – profesorius emeritas.

1967 m. Vilniaus universitete R. Kazlauskas apsigynė kandidatinę disertaciją "Fotokolorimetrinių metodų mažiems stibio kiekiams nustatyti tyrimas". 1993 m. Vilniaus universitete, Chemijos bei Biochemijos institutuose jis parengė ir apsigynė disertaciją "Jonometrija ir jonų porų chromatografija metalų cianidinių tirpalų analizėje", yra habilituotas fizinių mokslų, chemijos daktaras.

1988–2005 m. jis buvo ir Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros vedėjas, 1996–2006 m. – Chemijos fakulteto dekanas, Vilniaus universiteto Senato narys.

R. Kazlauskas taip pat yra projekto COST D33 "Nano-lygmens elektrocheminiai ir biocheminiai procesai industrinių medžiagų kietoje-skystoje fazėje" (2004–2009 m.) vykdytojas.

Jis parengė ir paskelbė daugiau kaip 260 mokslinių darbų, tarp jų 10 išradimų. Jis buvo dešimties disertantų, įgijusių fizinių mokslo daktaro laipsnius, mokslinis vadovas.

Svarbiausios R. Kazlausko mokslinės publikacijos: "Protonizacija tiazinovych krasitelej i ekstrakcija ich ionnych associatov s surmoj" (rusų kalba, 1979 m.), "Ion-selective Electrodes for Gold and Silver Determination" (anglų kalba, 1987 m.), "Ion-parnaja Obrašenno-fazovaja chromatografija i ionometrija dlia opredelenija metallov v cianidnych elektrolitach" (rusų kalba, 1991 m.), "Headspace extraction of alcohols into a Single Drop" (anglų kalba, 2001 m.), "Protective Coating for Paper: New Development and Analytical Characterization" (anglų kalba, 2005 m.).

Jis parengė ir išleido mokymo priemonę "Jonometrija" (1988 m.).

R. Kazlauskas dalyvavo ir skaitė pranešimus konferencijose Kijeve (Ukraina, 1983 m.), Venecijoje (Italija, 1994 m.), Krokuvoje (Lenkija, 2004 m.). Jis stažavosi Maskvos M. Lomonosovo universitete (Rusija, 1967 ir 1978 m.).

Vilniaus universitetas sudarė ir išleido informacinį leidinį "Rolandas Kazlauskas. Bibliografijos rodyklė" (2006 m.).

Vedęs, žmona Liudmila Gavrilo-Kazlauskienė (g. 1938 m.) – mokslininkė chemikė. Sūnus Aldas Kazlauskas (g. 1971 m.) – žurnalistas, emigrantas Didžiojoje Britanijoje.