Nerijus PAPIRTIS
  Gimimo data: 1982-12-09
Gimimo vietovė: Utena

Trumpai:
Kunigas, fotomenininkas, visuomenininkas

2022-12-05   |   Spausdinti

Tėvai: Stanislovas Papirtis (g. 1947 m.) ir Stanislova Papirtienė (g. 1952 m.). Augo dviejų vaikų šeimoje su vyresniuoju broliu Evaldu Papirčiu (1973–2010).

1990–1998 m. mokėsi Utenos 6-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Aukštakalnio pagrindinė mokykla), 1998–2002 m. baigė Utenos A. Šapokos gimnaziją. Mokykliniais metais, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebono Sigito Sudento pakviestas, 1997–2002 m. patarnavo šioje parapijoje Šv. Mišioms. 2002–2008 m. studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Studijuodamas jis buvo seminarijos laikraščio "Teesie" bendradarbis, seminarijos fotografas.

2008 m. rugpjūčio 10 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas įšventino N. Papirtį kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.

2008–2011 m. jis tarnavo vikaru Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje, kur talkino ir kanauninkui Vladui Rabašauskui. 2008–2011 m. jis buvo ir Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tikybos mokytojas. 2009 m. jis pašventino paminklinį akmenį, pastatytą šalia Kupiškio bažnyčios XVII a. buvusiai pirmajai Kupiškio parapinei mokyklai pažymėti.

Paskirtas 2011 m. rugpjūčio 25 d., 2011–2017 m. N. Papirtis buvo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras, 2011–2012 m. talkino klebonui Stanislovui Krumpliauskui,  2012–2017 m. – klebonui Petrui Baniuliui. 2015−2016 m. jis parengė parapijos inventorizacijos aprašą. Jo iniciatyva 2017 m. Didįjį Penktadienį Anykščių mieste buvo pradėta nauja tradicija – surengtas pirmasis Kryžiaus Kelias. Jis inicijavo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos interneto svetainės www.anyksciuparapija.lt sukūrimą (2017 m.) ir buvo pirmasis jos administratorius.

N. Papirtis dirbo su parapijos jaunimu, 2014–2015 m. organizavo Anykščių moksleivių vasaros stovyklas "Tik-ėjimas" Molėtų rajone, globoja ministrantų grupelę.  Nuo 2015 m. jis organizavo "Alfa" kursus, nuo 2016 m. − ir "Beta" kursus suaugusiesiems.

N. Papirtis dalyvavo Anykščių bendruomenės kultūrinėje veikloje. Nuo 2013 m. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus literatūrinių improvizacijų programoje "Didi šturmai dūšioj griaudė" jis skaitė kunigo Klemenso Kairio eiles. Ši programa buvo parodyta prie A. Baranausko klėtelės Anykščiuose (2013 m.), Zarasų "Ąžuolo" gimnazijoje (2014 m.), A. Vienuolio muziejuje Anykščiuose, Kupiškio viešojoje bibliotekoje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune, Taujėnų ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijose, Vilniaus licėjuje (2015 m.), A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus salėje (2017 m.).

Jo iniciatyva prie rašytojos Bronės Buivydaitės muziejaus įkurtas pirmasis Anykščiuose Knygų namelis (2016 m.).

Paskirtas 2017 m. liepos 4 d., 2017–2019 m. N. Papirtis tarnavo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru. Nuo 2017 m. jis yra Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadovas.

Nuo 2019 m. liepos N. Papirtis paskirtas Saločių (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bei Smilgių (Biržų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

N. Papirtis nuo vaikystės domisi fotografija, savo nuotraukas eksponuoja parodose.

N. Papirčio personalinės fotografijos parodos:

2012 m. – "...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja" (A. Baranauskas)" Antano Baranausko klėtelės gaubte Anykščiuose ir Kupiškio krašto muziejuje.

2013 m. – "...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja" (A. Baranauskas)" Lietuvos Respublikos Seime Vilniuje, Utenos kolegijoje ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje; "Atspindžiai ir šešėliai" Anykščių Šv. Mato bažnyčioje ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

2014 m. – "...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja" (A. Baranauskas)" Zarasų "Ąžuolo" gimnazijoje.

2015 m. – "...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja" (A. Baranauskas)" Zarasų viešojoje bibliotekoje, "Atspindžiai ir šešėliai" Zarasų kultūros centre.

2017 m. – "...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja" (A. Baranauskas)" ir "Atspindžiai ir šešėliai" Kavarsko (Anykščių r.) bibliotekoje.

2020 m. – retrospektyvinė fotografijų paroda Saločių (Pasvalio r.) kultūros namuose.

2022 m. – "Kiekviena diena tarsi stebuklas" Saločių kultūros namuose.

Jo gamtos fotografijomis iliustruotas rinkinys "Vis kitoki balseliai. A. Baranauskas : Įvairiakalbis "Anykščių šilelis" (2013 ir 2018 m.). Atskiros jo fotografijos publikuotos knygose "Anykščių Šv. Mato bažnyčia. Vadovas" (2009 m.), "Jonas Tvardauskas. Medžio drožyba" (2010 m.), "Sakralinio meno puoselėtojas monsinjoras Albertas Talačka" (2011 m.), "Anykščių menas: dailė ir architektūra" (2016 m.).

Laisvalaikiu fotografuoja, keliauja, skaito, domisi daile, teatru, kompiuteriais.