Viktoras GRINEVIČIUS
  Gimimo data: 1894-06-20
Gimimo vietovė: Pašaltuonio k. (Kalnujų parapija, Raseinių r.)

Trumpai:
Kunigas

2017-02-25   |   Spausdinti

Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1894 m. liepos 6 d.

Mokėsi Šimkaičių (Raseinių r.) pradžios mokykloje, Raseinių progimnazijoje, nuo 1906 m. mokėsi gimnazijoje Kaune. 1912–1917 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1917 m. liepos 15 d. V. Grinevičius buvo įšventintas kunigu.

1917–1920 m. jis tarnavo vikaru Surviliškyje (Kėdainių r.), 1920–1921 m. – Rumšiškėse (Kaišiadorių r.), 1921–1927 m. – Šėtoje (Kėdainių r.), kur buvo ir Šėtos vidurinės mokyklos mokytojas. Perkeltas 1927 m. sausį, 1927–1934 m. jis buvo Paberžės (Kėdainių r.) bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

1934–1948 m. V. Grinevičius tarnavo Apytalaukio (Kėdainių r.) Šv. Petro ir Povilo parapijoje. 1934 m. spalį jis buvo paskirtas vikaru talkinti klebonui Vincentui Rimavičiui, bet tų pačių metų gruodį mirus parapijos klebonui, jis liko parapijos administratoriumi. Paskirtas tik 1944 m. kovo 18 d., beveik metus 1944–1945 m. jis buvo šios parapijos klebonas, kol 1945 m. vasario 15 d. buvo iškeltas į kitą parapiją. Tarnaudamas Apytalaukyje, V. Grinevičius pasižymėjo kaip diplomatiškas dvasininkas, išvengęs konfliktų ir  su parapijiečiais, ir su valdžia.

1948–1959 m. jis buvo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas, 1959–1962 m. tarnavo Pašilės (Kelmės r.) Šv. Jurgio parapijos klebonu.

1962–1981 m., iki gyvenimo pabaigos, jis gyveno Vilkijos (Kauno r.) Šv. Jurgio parapijoje kaip altarista.

Amžininkų prisiminimuose išliko kaip ramaus būdo, pareigingas, tvarkingas ir tradicijas mėgęs dvasininkas.

Mirė 1981 m. vasario 8 (9) d. Vilkijoje (Kauno r.). Palaidotas Vilkijos bažnyčios šventoriuje šalia  kitų kunigų. Kapą ženklina antkapinis paminklas – balta Švč. Mergelės Marijos statula ant  betono teraco postamento, prie jo pritvirtinta akmens  plokštė su iškaltu įrašu: "A. + A. / Kun. Viktoras Grinevičius / Vilkijos altaristas 1962–1981 / Šventoji Marija melski už mus".