Viktoras KEMĖŠIS
  Gimimo data: 1928-08-19
Gimimo vietovė: Trumbatiškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas geologas, geologijos pedagogas

2023-05-23   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Kemėšis – žemdirbys ūkininkas, prekybininkas, ir Marija Kalašnikovaitė-Fridmanienė-Kemėšienė – žemdirbė. Sesuo (motinos duktė iš pirmosios santuokos) Irena Antanina Fridmanaitė-Aleknienė (1915–2001) – vaistininkė ir poetė. Giminaitis (tėvo pusbrolis) Fabijonas Kemėšis (1879–1954) – kunigas ir ekonomistas, tremtinys.

Tėvams persikėlus, nuo 1929 m. pradžios augo Panevėžyje, 1947 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1947–1952 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo geologo išsilavinimą.

1951–1954 m. V. Kemėšis dirbo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geologijos katedros vyresniuoju laborantu, 1954–1955 m. buvo šios katedros asistentas.

1956–1957 m. jis dirbo Miestų ir kaimų statybos projektavimo institute inžinieriumi.

Nuo 1958 m. jis perėjo dirbti į naujai susikūrusios Geologijos valdybos Paieškų ir žvalgybos ekspediciją. V. Kemėšis buvo vienas iš pirmųjų pradėtos kurti Lietuvos geologinės nuotraukos (vėliau tapusios kompleksine geologine ir hidrogeologine) masteliu 1:200 000 vykdytojų ir geologinių žemėlapių rengėjų spaudai.

1968–1981 m. V. Kemėšis buvo Kompleksinės geologinės ekspedicijos vyriausiasis geologas, 1981–1989 m. jis vadovavo Lietuvos geologijos tarnybos fondui.

1990–1999 m. V. Kemėšis dirbo Geologijos institute geologinės terminijos kūrimo srityje. Jis dalyvavo ruošiant geologinių terminų aiškinamuosius žodynus: kasybos ir gręžybos, hidrogeologijos bei inžinerinės geologijos.

1997 m. jis sumanė ir pradėjo ruošti "Enciklopedinį geologijos terminų žodyną", šį darbą po 1999 m. tęsė Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedroje, kol 2009 m. žodynas buvo išleistas.

1955–1989 m. V. Kemėšis taip pat dėstė geologines disciplinas Vilniaus pedagoginio instituto Neakivaizdinio skyriaus studentams bei Vilniaus technologijos technikumo (vėliau – Aukštesniosios technikos mokyklos) chemijos ir geologijos specialybės moksleiviams.

V. Kemėšis buvo Lietuvos Geologų sąjungos narys nuo pat jos įsikūrimo 1989 m. Jam buvo suteiktas Lietuvos geologų sąjungos Garbės nario vardas (1995 m.). Jis buvo apdovanotas Antano Giedraičio fondo garbės ženklu "Auksiniu geologo plaktuku" (2022 m.).

V. Kemėšio kilmė pristatoma Aldonos Karkauskienės genealoginės kraštotyros rinkinyje "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).

Buvo vedęs, žmona Julijona Jovaišaitė-Kemėšienė (1927–2001).

Mirė 2022 m. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse (9 sektorius, 6 eilė, 1 kapavietė). Kapą ženklina medžio drožinys – Rūpintojėlio horeljefas masyviame stogastulpyje, abipus jo ant žemų postamentų medinės lentelės su išskobtais palaidotų šeimos narių įrašais.