Juozas RADZEVIČIUS
  Gimimo data: 1921-09-27
Gimimo vietovė: Petroškų k. (Veisiejų parapija, Lazdijų r.)

Trumpai:
Kunigas

2013-08-21   |   Spausdinti

Tėvai – pamaldūs valstiečiai žemdirbiai. Augo aštuonių vaikų šeimoje, buvo tarp jauniausių, pergyveno visus brolius ir seseris. Sūnėnas (sesers sūnus) Romas Sadauskas (g. 1938 m.) – rašytojas ir žurnalistas.

Baigė Petroškų pradžios mokyklą ir išvyko į Kauną, ketindamas dirbti ir toliau mokytis, baigė penkias vidurinės mokyklos klases. Jaunystėje susipažinęs su vienuoliais marijonais, tapo novicijumi ir davė pirmuosius įžadus.

1946 m. J. Radzevičius įstojo į Kauno kunigų seminarijos licėjaus kursą, tačiau 1947 m. sovietų valdžiai jį panaikinus, buvo atleistas. 1947–1949 m. jis baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją ir mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje kūno kultūros mokytojo specialybės, bet šias studijas paliko, jų nebaigęs. 1949–1953 m. jis studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Studijuodamas pasižymėjo meniniais gabumais: piešė akvarele, skaitė knygas keliomis kalbomis.

1952 m. rugsėjo 21 d. Kauno arkikatedroje Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino J. Radzevičių kunigu.

1953 m. gegužės 13 d. jis buvo paskirtas Užunvėžių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu ir šias pareigas ėjo pusantrų metų – iki 1954 m. gruodžio 14 d.

1954–1957 m. J. Radzevičius buvo Beižionių (Trakų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas, 1957–1960 m. – Milašaičių (Raseinių r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonas, 1960–1969 m. – Paluobių (Šakių r.) Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas. Tarnaudamas Paluobiuose, jis globojo garbaus amžiaus sulaukusius kunigus marijonus Julijoną Kazaką MIC (1886–1960) ir Justiną Novicką MIC (1885–1973).

1969 m. nuo rugsėjo iki gruodžio jis administravo Gerdašių (Druskininkų saviv.) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapiją, paskui 1969–1971 m. buvo Didvyžių (Vilkaviškio r.) Šv. popiežiaus Leono II parapijos klebonas, 1971–1975 m. – Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras, 1975–1978 m. – Pažėrų (Kauno r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratorius.

1978–1981 m. J. Radzevičius tarnavo Santaikos (Alytaus r.) Kristaus Karaliaus parapijos administratoriumi, 1981 m. nuo gegužės iki rugpjūčio mėnesio laikinai buvo Sangrūdos (Kalvarijos saviv.) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas, 1981–1982 m. – Igliaukos (Marijampolės r.) Šv. Kazimiero parapijos klebonas. 1982–1989 m. jis buvo Liškiavos (Varėnos r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

Nuo 1989 m. rudens iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir tarnavo Krosnoje (Lazdijų r.). 1989–2000 m. jis buvo Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas, 2000–2001 m. pusmetį – šios parapijos altarista. Nuo 2001 m. balandžio 3 d. jis buvo paskirtas altarista į Simno (Alytaus r.) parapiją, bet dėl ligos ten jau nebespėjo persikelti.

Mirė 2001 m. gegužės 21 d. Lazdijų ligoninėje. Palaidotas Krosnos bažnyčios šventoriuje.

Vykdant jo valią, sukaupta asmeninė biblioteka po mirties buvo perduota Marijonų vienuolijai, o drabužiai išdalyti vargšams.