Donatas TUSKA
  Gimimo data: 1947-10-10
Gimimo vietovė: Svėdasai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Miškininkas, savivaldos organizatorius, visuomenininkas

2023-02-10   |   Spausdinti

Tėvai: Balys Tuska (1924–1949) – žemdirbys ir Genė Linkevičiūtė-Tuskienė (1925–2015) – buhalterė. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem broliais, buvo vyriausias. Broliai: Henrikas Tuska (g. 1948 m.) – elektrikas ir Alvydas Tuska (1958–2014) – vairuotojas.

1955–1966 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą.

1966–1968 m. D. Tuska atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo priešlėktuvinės gynybos dalinyje Ukrainoje radistu.

Grįžęs į Lietuvą, 1968–1970 m. jis gyveno Kaune ir dirbo Kauno radijo gamykloje.

Nuo 1970 m. iki šiol D. Tuska gyvena ir dirba Svėdasuose.

1970–1977 m. jis dirbo Anykščių rajono Svėdasų, "Už taiką" (Leliūnai), "Aušros" (Daujočiai) ir Andrioniškio kolūkiuose laisvai samdomu statybininku.

Nuo 1977 m. jis yra miškininkas. 1977–1982 m. D. Tuska dirbo Anykščių miškų ūkio Mickūnų girininkijoje eiguliu, 1982–1987 m. buvo Svėdasų girininkijos eigulys.

1987–2018 m. jis buvo Anykščių miškų ūkio, Anykščių miškų urėdijos, valstybės įmonės Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio Svėdasų girininkijos girininkas, kol 2018 m. gruodžio pabaigoje išėjo į pensiją.

1997 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ūkio fakultete, įgijo inžinieriaus miškininko išsilavinimą.

Svėdasų girininkijoje D. Tuskos iniciatyva jau per pirmąjį jo darbo dešimtmetį buvo įveista 80 ha miško kultūrų, išugdyta 300 ha jaunuolynų, nutiesta 5 km kelių, įrengtos Šimonių girioje įrengtos dvi stovyklavietės, dvi poilsiavietės ir šešios atokvėpio vietos, prie ežerų pastatyti keturi lieptai, rekonstruotas girininkijos gyvenamasis namas. Jo vadovaujama girininkija kasmet paruošia ir realizuoja po 4 tūkst. kietmetrių medienos.

Jo rūpesčiu girininkijos teritorijoje buvo sutvarkyti ir prižiūrimi istoriniai ir kultūros paveldo objektai: partizanų stovyklavietės, žeminės, paminklai, tautodailės kūriniai.

Nuo 1990 m. jis yra Medžiotojų klubo "Svėdasai" vadovas. Jis yra Svėdasų bendruomenės tarybos narys, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos jaunųjų miško bičiulių globėjas.

D. Tuska 2011 m. buvo iškėlęs savo kandidatūrą į Anykščių rajono savivaldybės tarybą kaip nepriklausomas kandidatas, bet negavo minimalaus rinkėjų palaikymo, kad taptų Tarybos nariu. 2015 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatas ir buvo išrinktas 2015–2019 m. kadencijos tarybos nariu, buvo Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto narys.

2019 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos tarybos rinkimuose kaip visuomeninio komiteto "Kęstučio Tubio sąrašas "Anykščių krašto labui" sąrašo atstovas ir 2023 m. vasarį galėjo užimti likusią laisvą Tarybos nario vietą, bet jam skirto mandato atsisakė.

Jis yra Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Garbės galerijos narys. Jam suteiktas Lietuvos Respublikos Garbės medžiotojo vardas (2002 m.), jis apdovanotas garbės ir padėkos raštais už profesinę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą.

Laisvalaikiu medžioja, mėgsta turizmą ir kalnų slidinėjimą, meistrauja iš medienos.

Vedė 1970 m., žmona Birutė Balamutaitė-Tuskienė (g. 1949 m.) iš Domeikių – pedagogė, geografijos ir pradinių klasių mokytoja. Vaikai: Giedrius Tuska (g. 1971 m.) – vadybininkas, verslininkas, Eglė Tuskaitė-Žitkevičienė (g. 1976 m.) – vadybininkė, Rasa Tuskaitė-Juozaponienė (g. 1980 m.) – policijos pareigūnė ir Saulius Tuska (g. 1984 m.) – geografas, valstybės tarnautojas.

D. Tuska pristatytas biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 2-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.), išsami jo biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).