Sigitas KINDERIS
  Gimimo data: 1958-09-10
Gimimo vietovė: Paežerio k. (Raseinių r.)

Trumpai:
Miškininkas, vadovas

2021-02-15   |   Spausdinti

1967–1977 m. mokėsi Nemakščių (Raseinių r.) vidurinėje mokykloje. 1977–1982 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, įgijo miškininko išsilavinimą.

1982–1983 m. S. Kinderis dirbo Jonavos miškų ūkyje meistru.

1983–1987 m. jis buvo Rokiškio miškų ūkio gamybinio susivienijimo Kamajų girininkijos girininkas. Vadovaudamas girininkijai, joje įveisė 120 hektarų miško kultūrų, išugdė 240 hektarų jaunuolynų, įrengė 6 hektarus kultūrinių pievų bei trumpalaikio poilsio aikštelę. Girininkija kasmet paruošdavo po 5 tūkst. kietmetrių medienos.

Nuo 1987 m. S. Kinderis gyvena ir dirba Anykščiuose.

1987–1990 m. jis buvo Anykščių miškų ūkio direktorius, 1990–2017 m. – Anykščių miškų urėdijos miškų urėdas. Keletą metų jis buvo jauniausias Lietuvoje miškų ūkio vadovas, o 2017 m. tapo vienu ilgiausiai Lietuvoje tas pačias pareigas ėjusiu valstybės įmonės vadovu. Prasidėjus miškų urėdijų tinklo pertvarkymui, nuo 2017 m. gruodžio 1 d. jis buvo atleistas iš miškų urėdo pareigų.

S. Kinderis buvo Generalinės miškų urėdijos kolegijos narys, valstybės įmonių miškų urėdijų koordinatorius regione (Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio miškų urėdijoms).

Dirbdamas urėdijos vadovu, S. Kinderis perorientavo miškininkystę dirbti rinkos ekonomikos sąlygomis, pritaikydamas skandinaviškąsias technologijas. Jis įdiegė intensyvų miškų atkūrimą – pradėjo tverti jaunuolynus nuo žvėrių, pradėjo naudoti repelentus jiems atbaidyti.

Urėdas modernizavo ir išplėtė Anykščių miškų urėdijos medelyną, urėdija ėmė ruošti aukštos kokybės sėklinę ir sodmenų žaliavą. S. Kinderio iniciatyva buvo rekonstruotas urėdijos administracinis pastatas, įrengtas miškininkystės muziejus, pažintinis miško takas ir kuriamas arboretumas Troškūnų girininkijoje Troškūnėliuose, laukinių žvėrių aptvaras ir danielynas Mikierių girininkijoje, pastatyta apie 10 butų miškininkams. Jo iniciatyva Anykščių rajone įdiegta automatinė antžeminė miškų stebėjimo sistema kaip priemonė miško gaisrams laiku pastebėti (2011 m.).

S. Kinderis buvo tarptautinio medžio drožėjų simpoziumo, skirto Anykščių miškų urėdijos 50-mečiui, organizatorius (2008 m.). Jo iniciatyva atgaivintas parodomasis sielių rišimas ir plukdymas Šventąja (2008 m.).

Jis kėlė savo kvalifikaciją Europos Sąjungos kokybės konferencijoje Suomijoje (2006 m.), stažavosi miškininkystės ir medienos matavimo temomis Suomijoje (2007 m.), Miškų fakulteto mokymo proceso, valstybinių ir privačių miškų tvarkymo temomis Čekijoje (2008 m.).

S. Kinderis yra Lietuvos miškininkų sąjungos narys, Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys (nuo 2005 m.), Anykščių rajono Vadovų klubo narys, Anykščių Šv. Mato parapijos pastoracinės tarybos narys.

Jis yra metodinio leidinio "Pietryčių Lietuvos pušynų stačio miško tūrio ir nulaibėjimo lentelės" (1982 m.) vienas iš autorių, informacinio leidinio "Anykštijos šiluose ir giriose" (2004 m.) redakcinės kolegijos ir autorių kolektyvo narys.

S. Kinderis apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko ir Ministro Pirmininko padėkomis, Aplinkos ministro padėkos raštu (2012 m.), Lietuvos šaulių sąjungos ženklu "Už nuopelnus Šaulių sąjungai". Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2019 m.).

S. Kinderio biografija skelbiama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 1-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.).

Laisvalaikiu keliauja, medžioja.

Vedęs, žmona Danutė Sakalauskaitė-Kinderienė (g. 1961 m.) – biologė miškininkė. Vaikai: Sigita Kinderytė (g. 1985 m.) – teisininkė, valstybės tarnautoja, Mindaugas Kinderis (g. 1988 m.) – ekonomistas.