Bronislavas KISIELIUS
  Gimimo data: 1932-04-03
Gimimo vietovė: Klevėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas gydytojas, pedagogas, vadovas

2021-10-26   |   Spausdinti

Tėvas Stanislovas Kisielius (1905–1949) – žemdirbys ūkininkas, "Aušros" kolūkio pirmininkas, 1949 m. kovo 24 d. žuvęs dėl šių pareigų. Augo keturių vaikų šeimoje su trimis seserimis: Angelė Kisieliūtė-Vitkūnienė, Aldona ir Albina Kisieliūtė – mirė vaikystėje.

Mokėsi Juškonių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, Skiemonių (Anykščių r.) progimnazijoje, Utenos gimnazijoje, 1950 m. baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo ir 1957 m. baigė Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) I. Pavlovo medicinos institutą, įgijo gydytojo išsilavinimą.

1957–1959 m. B. Kisielius dirbo Kelmės rajono ligoninės chirurgijos skyriaus vedėju, vyriausiojo gydytojo pavaduotoju, 1959–1966 m. buvo Kelmės rajono centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas.

1966–1974 m. jis buvo Druskininkų "Tėvynės" sanatorijos vyriausiasis gydytojas.

1973 m. Minsko (Baltarusija) medicinos institute jis apsigynė medicinos mokslų kandidato disertaciją "Kelmės rajono sveikatos apsaugos vystymasis ir kai kurie jo gyventojų sveikatos rodikliai", 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, medicinos daktaras.

1974–1994 m. B. Kisielius dėstė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. 

Nuo 1974 m. jis buvo Medicinos fakulteto Higienos katedros vyresnysis dėstytojas, nuo 1979 m. – docentas.

1980 m. reorganizavus Higienos katedrą ir atskyrus Socialinės higienos ir sveikatos apsaugos organizavimo (vėliau – Socialinės medicinos) katedrą, B. Kisielius buvo paskirtas jos vedėju ir ėjo šias pareigas iki 1994 m.

Nuo 1994 m. iki gyvenimo pabaigos jis dirbo Vilniaus universiteto Santariškių klinikinės ligoninės Informacijos skyriaus vedėju.

B. Kisielius parengė ir išleido vadovėlį "Socialinė higiena ir sveikatos apsaugos organizavimas" (su Bronislovu Balkevičiumi, Vytautu Gurausku ir kitais, 1986 m.), parašė ir paskelbė daugiau kaip 80 straipsnių įvairiais sveikatos apsaugos organizavimo klausimais.

Buvo vedęs, žmona Alfonsa Kisielienė (1934–2001) – pedagogė. Liko našlys. Sūnūs: Arūnas Kisielius (1959–2021), Rimantas Kisielius (g. 1963 m.).

Mirė 2007 m. vasario 20 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse (34 sektorius, 18 eilė, 6 kapas). Kapą ženklina pilkau rausvo akmens skulptūrinė paminklinė kompozicija su centre įkomponuotu kalto metalo kryžiumi-saulute, iškalti įrašai: "Alfonsa / Kisielienė / 1934–2001 / Bronislavas / Kisielius / 1932–2007".