Algimantas Juozas ČEPAS
  Gimimo data: 1935-09-20
Gimimo vietovė: Kunigiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Zootechnikas, ekonomistas-maisto prekių žinovas, visuomenininkas

2015-10-12   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Čepas (1899–1974) ir Bronė Sklėrytė-Čepienė (1910–1995) – žemdirbiai. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem broliais. Broliai: Vytautas Čepas (1930–1989) – maisto prekių žinovas ir Rimantas Čepas (1943–1993) – vairuotojas.

1944–1948 m. baigė Kunigiškių pradinę mokyklą, 1948–1952 m. baigė 8 klases Svėdasų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. 1952–1956 m. mokėsi Vilniaus gyvulininkystės technikume, įgijo zootechniko specialybę.

1956 m. A. Čepas dirbo Žagarės (Joniškio r.) mašinų-traktorių stotyje vyresniuoju zootechniku, 1956–1957 m. buvo Linkuvos (Pakruojo r.) mašinų-traktorių stoties vyresnysis zootechnikas.

1957–1958 m. jis buvo Trakų rajono Vykdomojo komiteto Plano komisijos vyresnysis zootechnikas, 1958–1960 m. – Trakų rajono veislininkystės stoties vedėjas.

Dirbdamas 1958–1962 m. jis neakivaizdžiai studijavo Lietuvos veterinarijos akademijos Zootechnijos fakultete, kur baigė tris kursus ir studijas paliko. 

1960–1961 m. A. Čepas dirbo Lietuvos vyriausiosios grūdų produktų valdybos Kombinuotų pašarų skyriaus vyresniuoju zootechniku, 1961–1962 m. buvo Paruošų ministerijos Kombinuotų pašarų skyriaus vyresnysis zootechnikas. 1962–1965 m. jis dirbo Žemės ūkio gamybos ir paruošų ministerijos Gyvulininkystės produktų inspekcijoje vyresniuoju zootechniku, 1965–1967 m. – Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės valdyboje, 1967–1968 m. – Vilniaus vaisių ir daržovių prekyboje.

1964–1968 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete vakariniame skyriuje, įgijo ekonomisto-maisto prekių žinovo išsilavinimą.

1968–1986 m. A. Čepas dirbo Lietuvos liaudies ūkio pasiekimų parodoje, 1968–1980 m. buvo direktoriaus pavaduotojas, 1980–1986 m. – direktorius, kol dėl sveikatos iš šių pareigų pasitraukė ir išėjo į pensiją, yra respublikinės reikšmės personalinis pensininkas.

A. Čepas inicijavo ir koordinavo Parodų rūmų statybą Vilniuje, kol 1980 m. šie rūmai – pirmieji Baltijos šalyse – buvo atidaryti. Subūręs ir paruošęs parodų rūmų darbuotojų kolektyvą, per 18 darbo metų jis organizavo 220 respublikinių parodų, 60 universalių ir teminių parodų kitose sovietinėse respublikose, 18 – Baltijos šalyse ir 26 – kitose pasaulio valstybėse.

1975–1987 m. jis buvo Lietuvos liaudies ūkio pasiekimų parodos organizacinio komiteto prie Lietuvos Ministrų tarybos narys, 1979–1987 m. – SSRS sąjunginių liaudies ūkio pasiekimų parodų organizacinio komiteto narys.

Parodų organizavimo klausimais jis paskelbė straipsnių žurnaluose "Mokslas ir gyvenimas", "SSRS VLŪPP" (rusų kalba) ir kituose.

Nuo 2000 m. iki šiol A. Čepas yra Vilniaus "Verkių" sodininkų bendrijos pirmininkas.

Už Lietuvos pasiekimų garsinimą parodoje Maskvoje (Rusija) jis buvo apdovanotas SSRS Sąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos diplomu (1980 m.) ir aukso medaliu (1981 m.), jo veikla daug kartų įvertinta Lietuvos Ministrų tarybos padėkomis.

Laisvalaikiu mėgsta skaityti istorinius romanus, lankyti istorines Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vietoves, žaisdavo krepšinį, dabar būna gamtoje ar dirba sode.

Vedė 1964 m., žmona Elena Čepaitė-Čepienė (1935–2009) – mokslininkė ekonomistė, pedagogė. Liko našlys. Vaikų neturėjo.

Išsami A. Čepo biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).