Jurgis STRAZDAS
  Gimimo data: 1900-02-04
Gimimo vietovė: Pavarių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žemdirbys, laisvės gynėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Vyties Kryžiaus ordininkas

2018-01-16   |   Spausdinti

Tėvai: Kazimieras Strazdas (1870–?) iš Pavarių ir Marijona Jurkonytė-Strazdienė (apie 1874 – ?) iš Andrioniškio – Anykščių valsčiaus valstiečiai, žemdirbiai. Broliai ir seserys: Karolina (1896–?), Anastazija Strazdaitė-Marcinkevičienė (1897–?), Uršulė Strazdaitė-Lakavičienė (1902–?), Antanas (1904–?) ir Povilas (1908–?).

Tėvams apie 1903 m. persikėlus, užaugo ir gyveno Zabelynėje (Anykščių r.).

1919 m. gegužės 26 d. J. Strazdas įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir iki 1920 m. rudens tarnavo 1-ajame pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulke, buvo trečiosios kuopos kareivis, dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus ir bermontininkus.

1919 m. lapkričio 22 d. jis pasižymėjo mūšyje su bermontininkais ties Radviliškiu: prasiveržė iki priešo apkasų, sunaikino kulkosvaidį ir leido kuopai be nuostolių pradėti puolimą. Už narsą mūšiuose 1920 m. vasarį jis buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi.

1920 m. vasarį išleistas atostogų į tėviškę, J. Strazdas laiku, po dviejų savaičių, negrįžo į dalinį ir buvo paskelbtas dezertyru. Atsiradęs tik balandį, už tai jis nebuvo teisiamas, paaiškėjus, kad praleido pusantro mėnesio policijos įkalintas, įtarus jį kaimyno nužudymu, kol buvo išteisintas ir paleistas.

1920 m. rugsėjo 9 d. jis buvo paleistas iš karinės tarnybos grandinio laipsniu, grįžo į tėviškę ir gyveno Zabelynėje.

1922 m. sausį J. Strazdas pasiėmė visas savo santaupas ir pėsčias išėjo į Panevėžį pirkti arklio.

Mirė 1922 m. sausio 15 d. Piliakalnio miške (Pasvalio r.) – buvo plėšikų nuviliotas, apgautas ir nužudytas. Palaikai buvo rasti tik 1922 m. balandžio 7 d., atpažinti ir palaidoti Viešintų (Anykščių r.) kapinėse.

1934 m. jo motina M. Strazdienė kreipėsi į Savanorių komisiją, prašydama nužudytą jos sūnų apdovanoti Savanorio-kūrėjo medaliu. Jos prašymas du kartus buvo atmestas, komisijai nesutarus, kaip vertinti J. Strazdo pasišalinimą iš kariuomenės. Bet 1937 m. J. Strazdui savanorio statusas buvo pripažintas, jis apdovanotas Savanorio-kūrėjo medaliu (po mirties).

Vyties Kryžiaus kavalieriaus Jurgio Strazdo gyvenimas ir žygdarbiai įamžinti Viliaus Kavaliausko enciklopediniame žinyne "Lietuvos karžygiai : Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918–1940)" 5-ajame tome (2012 m.).