Adomas ŠIBIRKŠTIS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Seberskis
Gimimo data: 1901-12-09
Gimimo vietovė: Vaidlonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius

2013-10-24   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Šibirkštis ir Emilija Matjiešytė-Šibirkštienė – žemdirbiai.

Jaunystėje gyveno ir dirbo tėvų ūkyje.

1921 m. spalio 24 d. A. Šibirkštis buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, iš pradžių tarnavo Panevėžio komendantūroje, paskui iš jos atvyko į 6-ąjį pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Margio pulką ir buvo 4-osios kuopos eilinis. 1922 m. kovo 1 d. jis buvo paskirtas į šio pulko mokomąją kuopą, 1923 m. sausio 1 d. baigė šios kuopos kursą ir kaip grandinis buvo paskirtas į 1-ąją kuopą.

A. Šibirkštis dalyvavo kovose prieš lenkus, kur pasižymėjo kaip narsus karys. 1923 m. vasario 18 d., lenkams užpuolus Strielčiškių kaimą (Varėnos r.), jis vienas leidosi į žvalgybą, išsiaiškino priešų pozicijas ir sėkmingai grįžo atgal, palengvindamas kovos draugams užduotį užimti kaimą.

1923 m. balandį už narsą lenkų fronte ties Strielčiškėmis A. Šibirkštis buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi.

1923 m. birželio 1 d. jis buvo paleistas neribotų atostogų ir išbrauktas iš pulko sąrašų.

Demobilizuotas jis apsigyveno Žemaitijoje, apie 1970 m. paskutinį kartą lankėsi gimtajame krašte.

Mirė apie 1975 m. Žemaitijoje.

Vyties Kryžiaus kavalieriaus Adomo Šibirkščio gyvenimas ir žygdarbiai įamžinti Viliaus Kavaliausko enciklopediniame žinyne "Lietuvos karžygiai : Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918–1940)" 5-ajame tome (2012 m.).