Domininkas VAINAUSKAS
  Gimimo data: 1859-07-25
Gimimo vietovė: Gasčiūnai (Joniškio parapija, Joniškio r.)

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas

2015-11-18   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Vainauskas ir Viktorija Povilaitytė-Vainauskienė – valstiečiai žemdirbiai.

1873–1881 m. mokėsi Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) gimnazijoje. 1882–1886 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1886 m. D. Vainauskas buvo įšventintas kunigu.

1886–1891 m. D. Vainauskas tarnavo vikaru Šiluvoje (Raseinių r.), 1891–1895 m. buvo Viduklės (Raseinių r.) vikaras.

1895–1902 m. jis buvo Žaiginio (Raseinių r.) Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

1902 m. vasario 21 d. D. Vainauskas buvo paskirtas į Alantos (Molėtų r.) parapiją statyti naują bažnyčią, 1902–1923 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas.

Sutelkęs parapijiečius bažnyčios statybai ir pats vadovaudamas darbams, 1904–1909 m. jis pastatė Alantoje dabartinę mūrinę neoromantinio architektūros stiliaus bažnyčią.

1906 m. pavasarį nugriovus naujo pastato viduje likusią senąją bažnyčią, pusketvirtų metų jis aukojo Šv. Mišias kelių kambarių špitolėje, kol 1909 m. lapkričio 29 d. pradėjo rengti pamaldas naujoje bažnyčioje prie laikinai pastatyto senosios bažnyčios altoriaus. Iki 1912 m. jis įtaisė tris naujus varpus, aptinkavo bažnyčią iš lauko ir iš vidaus, užbaigė jos bokštų statybą. Jo užsakymu 1913 m. pradžioje Goebelio firma pagamino naujus dviejų manualų 24 registrų vargonus. Tik po Pirmojo pasaulinio karo 1921 m. spalio 9 d. vyskupas Pranciškus Karevičius konsekravo naująją bažnyčią senuoju Šv. Jokūbo vardu.

Susirgus kunigui filialistui Kazimierui Sendrauskui ir Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvoje nelikus pakankamai kunigų, 1914–1917 m. D. Vainauskas administravo ir Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčią, turėjusią savo teritoriją su atskiru cirkuliaru.

Laisvalaikiu mėgo griežti smuiku, taisyti laikrodžius. Amžininkų prisiminimuose liko kaip nelabai iškalbingas, bet itin darbštus ir ūkiškas dvasininkas.

Mirė 1923 m. kovo 11 d. Alantoje (Molėtų r.). Palaidotas Alantos bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapą ženklina akmeninis paminklas-kryžius, jo postamente iškaltas įrašas: "A. +. A. / Kunigas Dominikas / Vainauskas / Pastatęs bažnyčią / ilsėkis ramybėje / Mirė 1923 m.".