Teofilis NAINYS
  Gimimo data: 1860-00-00

Trumpai:
Kunigas

2021-02-14   |   Spausdinti

Tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje, demobilizuotas įstojo į kunigų seminariją.

1891 m. jis buvo įšventintas kunigu.

1891–1900 m. T. Nainys buvo Svėdasų (Anykščių r.) vikaras, talkino klebonui Jurgiui Normantui iki jo mirties. Jis aktyviai keitė parapijiečių buitį, skatino svėdasiškius nebelaikyti gyvulių po tuo pačiu gyvenamojo namo stogu, skleidė blaivystės idėjas, ypač bardamas ir gėdindamas geriančias moteris. 1899 m. mirus Svėdasų klebonui J. Normantui, 1899–1900 m. T. Nainys laikinai ėjo Svėdasų parapijos administratoriaus pareigas.

1900–1908 m. T. Nainys buvo Žarėnų-Latvelių (Šiaulių r.) Šv. Mikalojaus bažnyčios kuratas, kunigas filialistas. 1908–1911 m. jis tarnavo Alantos (Molėtų r.) parapijos vikaru, talkino klebonui Domininkui Vainauskui. 1911 m. sausį įkūrus Katalikų blaivybės draugijos Alantos skyrių, jis buvo išrinktas pirmuoju šio skyriaus pirmininku ir šias pareigas ėjo iki tų metų pabaigos.

Paskirtas 1911 m. pabaigoje, 1912–1914 m. buvo Šilų (Panevėžio r.) Šv. Jėzaus Vardo bažnyčios kuratas, Traupio parapijos kunigas filialistas.

1917–1924 m., iki gyvenimo pabaigos, T. Nainys buvo Ariogalos (Raseinių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas.

Senatvėje T. Nainys 1000 litų auka parėmė savo jaunystės Svėdasų parapiją.

Mirė 1924 m. lapkričio 2 d. Ariogaloje (Raseinių r.).