Tadas IVANOVSKIS
  Gimimo data: 1956-03-10
Gimimo vietovė: (Kalesninkų parapija, Šalčininkų r.)

Trumpai:
Kunigas

2018-08-24   |   Spausdinti

Baigė Varėnos vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1981 m. gegužės 31 d. Panevėžio katedroje Panevėžio vyskupas Romualdas Krikščiūnas įšventino T. Ivanovskį kunigu.

Paskirtas 1981 m. gegužės 31 d., T. Ivanovskis iki 1981 m. rudens tarnavo vikaru Vabalninke (Biržų r.).

Perkeltas 1981 m. spalį, 1981–1983 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui Albertui Talačkai. Kartu jis aptarnavo ir Burbiškio parapiją.

Nuo 1983 m. T. Ivanovskis buvo vikaras Linkuvoje (Pakruojo r.), paskui Anciškio (Kėdainių r.) Šv. Mato parapijos administratorius.

Pašlijus sveikatai, T. Ivanovskis buvo paskirtas Pabiržės (Biržų r.) parapijos altarista, po metų buvo Pasvalio vikaras, iki 1988 m. – Biržų vikaras, 1988–1989 m. – Zarasų vikaras, kur talkino klebonui Vytautui Kapočiui.

1989–1993 m. T. Ivanovskis tarnavo Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos administratoriumi, buvo paskutinis šioje parapijoje rezidavęs dvasininkas. Dėl pablogėjusios sveikatos nuo 1993 m. gegužės 6 d. jis buvo paskirtas Duokiškio (Rokiškio r.) parapijos altarista.

Tačiau iš Duokiškio jis netrukus persikėlė į Pandėlį, ten įsikūrė ir liko iki gyvenimo pabaigos.

Mirė 1996 m. gegužės 6 d. Pandėlyje (Rokiškio r.). Palaidotas gimtosios Kalesninkų (Šalčininkų r.) parapijos bažnyčios šventoriuje.