Boleslovas GRUŠECKAS
  Gimimo data: 1927-08-31
Gimimo vietovė: Puodžių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius matematikas informatikas, politinis kalinys

2016-09-08   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Grušeckas ir ? Grušeckienė – žemdirbiai vidutiniai valstiečiai, turėjo 10 hektarų žemės. Augo šešių vaikų šeimoje su dviem broliais ir trim seserimis.

Tėvui kaip Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoriui gavus žemės, vaikystėje su tėvais persikėlė ir augo Starkų kaime (Utenos r.). 1936 m. mirus motinai, augo su pamote, kuri 1942 m. irgi mirė.

Vaikystėje piemenavo, dirbo žemės ūkio darbus. 1935–1942 m. baigė šešis skyrius Vyžuonų (Utenos r.) pradžios mokykloje, mokykliniais metais buvo katalikiškos angelaičių draugijos narys. 1942–1947 m. pusiau eksternu baigė Utenos "Saulės" gimnazijos septynias klases.

Po to, kai Utenoje 1947 m. gruodžio 3 d. buvo nušautas berniukų gimnazijos direktorius Povilas Kuliešius, B. Grušeckas kartu su grupe įtariamųjų buvo suimtas, nuo gruodžio 6 d. kalinamas ir Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų pataisos darbų sustiprinto režimo lageryje. Nuo 1948 m. iki 1955 m. gruodžio 10 d. jis kalėjo Dubrovo (Temnikovas, Mordvija, Rusija) lageriuose.

Išleistas į laisvę ir grįžęs į Lietuvą, 1955–1956 m. jis baigė Vilniaus 8-ojoje vakarinėje pamaininėje mokykloje 11-ąją klasę, 1956–1961 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete, įgijo matematiko, matematikos dėstytojo išsilavinimą.

Nuo 1961 m. B. Grušeckas dirbo Liaudies ūkio tarybos Prietaisų gamybos valdybos projektavimo-konstravimo biure techniku. 1962 m. jis stažavosi Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija), kur mokymo kombinate įgijo mašininio skaičiavimo specialybę, tapo projektuotoju tabuliatoriaus T-5M bazėje, kūrė informacijos apdorojimo projektus įmonėms.

1973 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Sąjunginio standartizacijos ir metrologijos instituto fakultete Nr. 3 "Standartizacija ir automatizuotų valdymo sistemų informacinis aprūpinimas". Nuo 1973 m. jis buvo mašininio informacijos apdorojimo srities vyriausiasis projekto inžinierius, vėliau dirbo vyriausiuoju specialistu-konsultantu, kol išėjo į pensiją.

Laisvalaikiu rašo eiles, išleido eilėraščių rinkinį "Aš jus ne keršyti šaukiu... : iš praeities prisiminimų" (2004 m.).

B. Grušecko autobiografija publikuota kraštotyros monografijoje "Vyžuonos : kraštas ir žmonės" (sudarė Algirdas Vyžintas, 2006 m.).