Petras MAČIŪTA
  Gimimo data: 1933-06-30
Gimimo vietovė: Trakinės k. (Išlaužo parapija, Prienų r.)

Trumpai:
Kunigas

2022-08-14   |   Spausdinti

Gimimo data pagal antkapinį įrašą – 1933 m. birželio 29 d.

Tėvai: Povilas Mačiūta (1890–1980) ir Elžbieta Mačiūtienė (1907–1985).

Mokėsi Rutkiškių (Prienų r.) pradžios mokykloje, Prienų ir Kauno 2-ojoje darbo jaunimo vidurinėse mokyklose. 1952–1953 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1953–1954 m. tęsė studijas Kauno kunigų seminarijoje.

1954–1957 m. P. Mačiūta atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

1957–1960 m. jis baigė Kauno kunigų seminariją, studijuodamas buvo kurso dekanas.

1960 m. balandžio 13 d. Kauno arkikatedroje vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino P. Mačiūtą kunigu. Kartu buvo įšventinta dar 10 kunigų, tarp jų – Bronius Žilinskas ir Sigitas Uždavinys

1960 m. vasarą jis trumpai tarnavo Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru, paskui 1960–1961 m. buvo Seirijų (Lazdijų r.) vikaras, 1961–1962 m. – Simno (Alytaus r.) vikaras. 1962–1963 m. jis tarnavo vikaru Šakiuose, 1963–1964 m. – Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje, 1964–1965 m. – Joniškyje, 1965–1966 m. – Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje.

1966–1968 m. P. Mačiūta buvo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, nuo 1966 m. birželio iki 1968 m. lapkričio talkino klebonui Valerijonui Kekiui.

1968–1970 m. jis buvo Viduklės (Raseinių r.) vikaras, 1970–1971 m. – Liudvinavo (Marijampolės sav.) vikaras.

1971–1979 m. P. Mačiūta dėl sveikatos kunigo pareigų nėjo, buvo Baisogalos (Radviliškio r.) parapijos zakristijonas.

1979–1981 m. jis buvo Raudondvario (Kauno r.) vikaras ir Paštuvos (Kauno r.) Šv. Barboros parapijos administratorius, 1981–1984 m. – Vilkijos (Kauno r.) vikaras ir Paštuvos parapijos administratorius.

Mirė 1984 m. sausio 5 d. Vilkijoje (Kauno r.) – žuvo ar buvo nužudytas. Palaidotas Išlaužo šventoriaus kapinėse šeimos kape šalia artimųjų. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklas-stela su akmeniniu kryžiumi virš jos, yra portretinė nuotrauka ir iškaltas įrašas: "Kunigas / Petras Mačiūta / 1933.06.29–1984.01.05". Paminklo postamente iškaltas įrašas: "Parymok, praeivi, tu prie mano kapo / Sukalbėjęs maldą, grįžki į namus / Tau paguodos žodį tarsiu iš Anapus / Jei mylėsi Dievą, lauk mirties ramus".