Justinas RIBOKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1883-00-00

Trumpai:
Kunigas

2017-01-22   |   Spausdinti

Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1908 m. gruodžio 7 d. Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas įšventino J. Riboką kunigu. Kartu buvo įšventinti Juozapas Kvietkauskas, Juozapas Mazūra, Antanas Braknys, Mykolas Paškevičius ir kiti kunigai.

Paskirtas 1909 m. sausį, 1909–1910 m. J. Ribokas buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. Mykolo parapijos vikaras, talkino klebonui Juozapui Korsakui, kol 1910 m. gruodį buvo iškeltas.

1910–1912 m. jis buvo vikaras Pakruojyje.

Perkeltas 1912 m. sausį, 1912–1914 m. jis tarnavo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijos vikaru, talkino klebonui Jonui Gintilai, kol 1914 m. balandį buvo perkeltas.

1914–1915 m. jis buvo Balninkų (Molėtų r.) vikaras. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, J. Ribokas pasitraukė į Rytus, 1915–1918 m. gyveno Syzranėje (Rusija).

1918 m. grįžęs į Lietuvą, jis buvo paskirtas toliau eiti vikaro pareigas Balninkuose. 1918 m. rugsėjį jis sulaukė naujo paskyrimo ir 1918–1919 m. buvo Muniškių (Kauno r.) bažnyčios kuratas, kunigas filialistas, 1919 m. rudenį laikinai ėjo ir Babtų (Kauno r.) vikaro pareigas.

Paskirtas 1919 m. rugsėjį, 1919–1927 m. J. Ribokas tarnavo Baltriškių (Zarasų r.) Šv. Kazimiero bažnyčios kuratu, buvo kunigas filialistas. Paskirtas 1927 m. birželio 2 d., 1927–1929 m. jis buvo Uliūnų (Panevėžio r.) bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

1929–1931 m. jis tarnavo vikaru Krinčine (Pasvalio r.), 1931–1932 m. – vikaru Šeduvoje (Radviliškio r.). Perkeltas 1933 m. sausio pradžioje, 1933–1935 m. jis buvo vikaras Vabalninke (Biržų r.).

1935 m. rugpjūtį J. Ribokas buvo perkeltas vikaru į Svėdasus (Anykščių r.), talkino klebonui Antanui Survilai. Jo iniciatyva Svėdasuose netrukus buvo suburtas Katalikų vyrų sąjungos skyrius.

1940 m. jis buvo Smilgių (Panevėžio r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas.

Mirė (?)