Vincentas Jurgis BIRUTAVIČIUS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Birutis
Gimimo data: 1863-07-19
Gimimo vietovė: Norutaičių k. (Gruzdžių parapija, Šiaulių r.)

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas, garbės kanauninkas

2013-03-16   |   Spausdinti

Tėvas Tadas Birutavičius.

Baigė Gruzdžių (Šiaulių r.) pradžios mokyklą, 1880 m. baigė 4 klases Šiaulių gimnazijoje. 1881–1886 m. studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje.

1886 m. liepos 28 d. V. Birutavičius buvo įšventintas kunigu.

1886–1894 m. jis tarnavo vikaru Joniškėlyje (Pasvalio r.), 1894 m. laikinai administravo Joniškėlio Švč. Trejybės parapiją. 1894–1899 m. jis buvo Salų (Rokiškio r.) Šv. Kryžiaus bažnyčios kuratas, kunigas filialistas. Jo rūpesčiu naujoje Salų bažnyčioje buvo įrengti altoriai.

1899–1900 m. V. Birutavičius buvo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios kuratas.

1900 m. jis buvo perkeltas į Obelius (Rokiškio r.) ir 1900–1927 m. tarnavo šios parapijos klebonu.

Jis atvyko į Obelius po to, kai 1899 m. per miestelio gaisrą sudegė bažnyčia ir kiti parapijos pastatai, o tokio gaisro sukrėstas buvęs klebonas Moisiejus Jurgaitis pasiprašė iškeliamas iš Obelių.

V. Birutavičius skubiai organizavo naujos Obelių bažnyčios statybą. Panaudojęs 27 tūkst. rublių draudimo išmoką, parapijiečių aukas pinigais ir medžiagomis, 1900 m. jis atstatė bažnyčią su šoninėmis koplyčiomis, o paskui per keletą metų – kleboniją ir kitus parapijos ūkio pastatus. Pirmojo pasaulinio karo metais jis rūpestingai išsaugojo bažnyčią nuo suniokojimo, ritantis karo frontui.

1927 m. vasario 22 d. V. Birutavičius buvo atleistas iš Obelių klebono pareigų ir liko parapijoje rezidentu. Tačiau 1927 m. spalio 1 d. jis buvo paskirtas Obelių parapijos vikaru ir šias pareigas ėjo 1927–1933 m.

1933 m. liepos 1 d. jis buvo atleistas iš vikaro pareigų ir iki gyvenimo pabaigos liko Obelių parapijos altarista.

1933 m. birželio 17 d. jis buvo paskirtas Panevėžio katedros kapitulos garbės kanauninku.

Mirė 1936 m. sausio 20 d. Obeliuose (Rokiškio r.). Palaidotas Obelių bažnyčios šventoriuje.