Povilas KAIRYS
  Gimimo data: 1891-00-00

Trumpai:
Kunigas

2023-05-03   |   Spausdinti

Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1914 m. gegužės 31 d. Kaune P. Kairys buvo įšventintas kunigu. Kartu buvo įšventinti Zenonas Karečka, Kazimieras Mikelinskas, Bronislovas Strumila, Mykolas Ruseckas ir kiti kunigai.

1914–1916 m. jis tarnavo vikaru Batakiuose (Tauragės r.), 1916–1918 m. – vikaru Pušalote (Pasvalio r.), 1918 m. pradžioje trumpai buvo Pasvalio vikaras, nuo 1918 m. vasaros kelis mėnesius – Pakruojo vikaras, paskui 1918–1920 m. – Skirsnemunės (Jurbarko r.) Šv. Jurgio bažnyčios vikaras.

1920 m. pradžioje P. Kairys buvo paskirtas vikaru į Tryškius (Telšių r.), bet jau 1920 m. vasaros pabaigoje perkeltas vikaru į Viekšnius (Mažeikių r.). 1920–1921 m. jis buvo Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras, nuo 1920 m. rugsėjo paskirtas ir Viekšnių pradžios mokyklos kapelionu. Perkeltas 1921 m. birželį, 1921–1924 m. jis buvo vikaras Sedoje (Mažeikių r.), nuo 1921 m. rudens – ir Sedos vidurinės mokyklos kapelionas.

1924 m. pradžioje P. Kairys buvo perkeltas vikaru į Pabaiską (Ukmergės r.), o 1924 m. pabaigoje paskirtas Salako (Zarasų r.) parapijos vikaru padėjėju, šis pareigas ėjo 1924–1926 m.

Paskirtas 1926 m. vasarai baigiantis, 1926–1930 m. P. Kairys buvo Suvainiškio (Rokiškio r.) Šv. Jokūbo bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

1930–1936 m. jis tarnavo Šilų (Panevėžio r.) Šv. Jėzaus Vardo bažnyčios kuratu, buvo Raguvos parapijos kunigas filialistas. 1936 m. jis buvo atleistas iš pareigų ir perkeltas į Tauragnus (Utenos r.) vikaru, paskui iki 1939 m. buvo Aleksandravėlės (Rokiškio r.) vikaras, nuo 1939 m. – Jūžintų (Rokiškio r.) vikaras.

1942–1945 m. P. Kairys buvo altarista-vikaras Troškūnuose (Anykščių r.), talkino klebonui Antanui Juškai. 1945 m. spalio 23 d. Troškūnų kapinėse, prie motinos, jis palaidojo Kaune mirusią rašytoją ir švietėją Feliciją Bortkevičienę (1873–1945).

1945–1948 m. jis buvo paskirtas į Dusetas (Zarasų r.) altarista.

1948–1950 m., iki gyvenimo pabaigos, P. Kairys buvo Inkūnų (Anykščių r.) Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonas.

Mirė 1950 m. Inkūnuose (Anykščių r.). Palaidotas Inkūnų bažnyčios šventoriuje. Kapas aptvertas geležine tvorele, yra raudono šlifuoto akmens paminklas su iškaltu kryžiaus ženklu ir įrašu: "Kunigas / Povilas Kairys / 1891–1950".