Jonas MICKANIAUSKAS
  Gimimo data: 1859-06-24
Gimimo vietovė: Janapolio k. (Kurklių parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas teologas, bajoras

2018-09-13   |   Spausdinti

Gimimo data nustatyta pagal Anykščių parapijos krikšto metrikų įrašą. Kitų šaltinių duomenimis minimas kaip gimęs 1857 m., gimimo vieta nurodoma ir Šaltinių kaimas.

Tėvai: Mykolas, Pranciškaus sūnus, Mickaniauskas (apie 1805 – 1865) iš Burbiškio ir Julija Prancūzevičiūtė-Mickaniauskienė (? – po 1865) iš Vaitutiškių – dvarininkai bajorai. Brolis ir seserys: Michalina Mickaniauskaitė (1851–?), Rudolfas Julijonas Mickaniauskas (1852–?), Marija Mickaniauskaitė, Virginija Mickaniauskaitė, Agripina Mickaniauskaitė (1858–?) ir Vanda Mickaniauskaitė.

1860 m. gegužės 21 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Ferdinandas Stulginskis, krikštatėviai buvo bajorai Henrikas Venclovavičius su žmona Marija Venclovavičiene.

Vaikystėje buvo lavinamas namuose. 1870–1876 m. baigė keturias klases Kauno gimnazijoje.

1876–1879 m. studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje, kur jo moralinės teologijos ir homiletikos dėstytojas buvo Antanas Baranauskas. 1879–1883 m. jis tęsė studijas Sankt Peterburgo (Rusija) dvasinėje akademijoje, 1882 m. tapo teologijos kandidatu, 1883 m. studijas baigė teologijos magistro laipsniu.

1882 m. Sankt Peterburge J. Mickaniauskas buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1883 m. jis tarnavo Žemaičių vyskupijoje. 1883–1886 m. J. Mickaniauskas buvo Kauno mergaičių gimnazijos kapelionas ir katalikų tikybos mokytojas, 1886–1888 m. – Kauno gimnazijos katalikų tikybos mokytojas. Ten jis patyrė carinės Rusijos administracijos represijas: už tai, kad neleido gimnazistų į stačiatikių cerkvę, 1888 m. balandį jis buvo nušalintas nuo pareigų ir vieneriems metams uždarytas atgailauti į Kretingos vienuolyną, ten gyveno 1888–1889 m. Paleistas iš vienuolyno, 1889–1890 m. jis gyveno Kaune, neturėdamas jokių pareigų, nes negavo naujo paskyrimo.

1890–1891 m. J. Mickaniauskas buvo Paliepių (Raseinių r.) Šv. Kryžiaus bažnyčios kuratas, Ariogalos parapijos kunigas filialistas. Vėliau keletą metų Žemaičių vyskupijoje jis nebeminimas, apie 1892 m. minimas kaip Palangos klebonas.

1896–1901 m. jis buvo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas.

Perkeltas 1901 m. balandį, 1901–1906 m. J. Mickaniauskas buvo Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos klebonas. Čia 1904–1906 m. jis ugdė vikarą Petrą Purauską. Traupyje jis išgarsėjo kaip pirmasis blaivybės propaguotojas.

1906–1918 m., iki gyvenimo pabaigos, jis tarnavo Siesikų (Ukmergės r.) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonu. Ten jis pasižymėjo kaip aktyvus blaivybės propaguotojas, tačiau buvo kritikuojamas dėl perdėtos tolerancijos lenkams.

Mirė 1918 m. Siesikuose (Ukmergės r.), susirgęs šiltine per epidemiją.