Bronislovas KAZAKAUSKAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kozakovskis
Gimimo data: 1879-04-30
Gimimo vietovė: Šlenių k. (Taujėnų parapija, Ukmergės r.)

Trumpai:
Kunigas

2014-08-14   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai bežemiai valstiečiai, nuomininkai.

Baigė Taujėnų liaudies mokyklą ir keturias klases Ukmergės miesto mokykloje. Dėdės remiamas, toliau mokėsi Kronštato (Sankt Peterburgas, Rusija) gimnazijoje. 1898–1905 m. studijavo Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje.

1905 m. B. Kazakauskas buvo įšventintas kunigu.

1905–1918 m., iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, B. Kazakauskas tarnavo Mogiliovo arkivyskupijos parapijose tuometinėje Rusijos imperijoje. Tarnaudamas jis savarankiškai mokėsi ir vokiečių kalbos.

1905–1907 m. jis buvo vikaras Irkutske (Irkutsko sritis), 1907–1911 m. – Kurgano (Kurgano sritis) katalikų parapijos klebonas, 1911–1913 m. – Omsko (Omsko sritis) katalikų parapijos klebonas.

Kaip mokantis vokiškai 1913 m. jis buvo paskirtas Samaros (Samaros sritis) katalikų parapijos Hoffentalio ir Reisnfeldo vokiečių katalikų kolonijų koplyčių kapelionu ir šias pareigas ėjo 1913–1915 m.

1915–1918 m. B. Kazakauskas tarnavo Lelčicų (Gomelio sritis, Baltarusija) katalikų parapijos klebonu. Čia 1918 m. sovietinės valdžios jis buvo suimtas ir įkalintas Smolenske (Rusija) kaip įkaitas. 1919 m. išleistas į laisvę, jis grįžo į Lietuvą.

1920–1923 m. B. Kazakauskas tarnavo Palėvenėlės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos bažnyčios kuratu, kunigu filialistu. Paskirtas 1923 m. pavasarį, 1923–1927 m. jis buvo Antašavos (Kupiškio r.) Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios kuratas, Vabalninko parapijos kunigas filialistas. Iki 1927 m. jis uvo Katalikų veikimo centro Antašavos skyriaus valdybos pirmininkas.

Perkeltas 1928 m. sausį, 1928–1931 m. jis tarnavo Skrebotiškio (Pasvalio r.) Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kuratu, buvo Katalikų veikimo centro Skrebotiškio skyriaus dvasios tėvas.

Paskirtas 1931 m. vasarį, 1931–1932 m. B. Kazakauskas buvo Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, 1932–1941 m. – Raguvėlės (Anykščių r.) Šv. diakono Stepono parapijos klebonas.

1941 m. lapkritį jis buvo paskirtas kanonų ekspertu.

1948–1951 m. B. Kazakauskas tarnavo Vadaktų (Radviliškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratoriumi, 1951–1958 m. buvo Dambavos (Pociūnai, Radviliškio r.) Dievo Apvaizdos parapijos administratorius.

1958–1972 m., iki gyvenimo pabaigos, B. Kazakauskas senatvę praleido Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos altarijoje.

Mirė 1972 m. gegužės 2 d. Pakruojyje. Palaidotas Pakruojo bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina tamsaus šlifuoto akmens paminklas-kryžius su ovalia suskilusia portretine nuotrauka ir įrašu postamente: "Kunigas / Bronislovas / Kazakauskas / 1879–1972.VI". (Paminkle iškaltas gimimo metų skaičius taisytas į 1889).