Vitas KAKNEVIČIUS
  Gimimo data: 1960-12-01
Gimimo vietovė: Navininkų k. (Sangrūdos parapija, Kalvarijos sav.)

Trumpai:
Kunigas teologas, literatas poetas, publicistas

2023-12-28   |   Spausdinti

Augo 5 vaikų šeimoje su seserimi ir 3 broliais. Broliai: Juozas Kaknevičius (g. 1958 m.) – kunigas, Justinas Kaknevičius (g. 1959 m.) – gydytojas.

1968–1979 m. mokėsi Sangrūdos (Kalvarijos sav.) vidurinėje mokykloje. 1979 ir 1980 m. bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet kol ten studijavo vyresnysis brolis, negavo sovietinės valdžios leidimo studijoms. 1981–1986 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. birželio 1 d. arkivyskupas Liudvikas Povilonis įšventino V. Kaknevičių kunigu.

Nuo 1986 m. V. Kaknevičius buvo vikaras Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, paskui iki 1991 m. tarnavo  vikaru Radviliškyje, 1991–1993 m. buvo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaras. 1993–1994 m. jis tarnavo vikaru Girkalnyje (Raseinių r.)

Paskirtas 1994 m. balandžio 21 d., 1994–1996 m. V. Kaknevičius buvo Gruzdžių (Šiaulių r.) Švč. Trejybės parapijos administratorius, kartu administravo ir Šiupylių (Šiaulių r.) Šv. Aloyzo parapiją. Perkeltas 1996 m. gegužės 23 d., 1996–2000 m. jis buvo Josvainių (Kėdainių r.) Visų Šventųjų parapijos administratorius, kartu administravo ir Pernaravos (Kėdainių r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją.

Paskirtas 2000 m. kovo 30 d., 2000 m. kovo–lapkričio mėnesiais V. Kaknevičius buvo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijos ir Užunvėžių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos  parapijos administratorius. Dėl padidėjusios priklausomybės nuo alkoholio V. Kaknevičius buvo atleistas iš šių parapijų administratoriaus pareigų.

Perkeltas 2000 m. lapkričio 11 d., 2000–2001 m. jis tarnavo vikaru Raseiniuose, 2001–2002 m. buvo Šventybrasčio (Kėdainių r.) Kristaus Atsimainymo parapijos administratorius, kartu administravęs ir Surviliškio (Kėdainių r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją.

2002–2005 m. V. Kaknevičius buvo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altarista, 2005–2007 m. – Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vikaras, 2007 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais – Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaras-pagalbininkas sielovadai, 2007–2008 m. –  Raudondvario (Kauno r.) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos vikaras.

2008–2010 m. V. Kaknevičius buvo katalikų bendrijos Pilnų namų bendruomenės Panaros kaime (Varėnos r.) Dievo Gailestingumo koplyčios kunigas, kur sveiko nuo priklausomybės ligų kartu su kitais šios bendruomenės nariais ir teikė jiems dvasinę pagalbą.

2009 m. jis baigė studijas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto pastoracinės teologijos magistrantūroje, apsigynė baigiamąjį darbą "Priklausomų nuo alkoholio ir narkotikų asmenų sielovada "Pilnų namų" bendruomenėje" ir įgijo teologijos magistro laipsnį. Nuo 2009 m. jis studijuoja Kauno technologijos universitete pedagogiką.

2010–2012 m. V. Kaknevičius buvo Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaras ir Kauno sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų kapelionas. 2012–2014 m. jis gydėsi, 2014–2015 m. gyveno Vilniaus arkivyskupijos "Caritas" Priklausomų asmenų reintegracinėje bendruomenėje "Aš esu". 2015–2017 m. jis tarnavo Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje.

Paskirtas 2017 m. liepą, 2017–2018 m. V. Kaknevičius buvo Girkalnio (Raseinių r.) Šv. Jurgio parapijos rezidentas, 2018 m. pradžioje kelis mėnesius – Šiluvos (Raseinių r.) Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos ir parapijos rezidentas.

Nuo 2018 m. liepos 12 d. iki šiol jis yra Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras.

V. Kaknevičius išgarsėjo kaip puikus pamokslininkas, nuo studijų metų jis rašo ir publikuoja eiles, kuriose vyrauja religiniai motyvai, taip pat amžinosios gėrio ir meilės temos. Jo kūryba artima Sūduvos krašto tautosakai, patraukia ne įmantria forma, o nuoširdumu.

Nuo 1998 m. V. Kaknevičius yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys, dalyvauja literatūriniuose renginiuose, jo kūryba spausdinama rinkiniuose ir periodikoje.

V. Kaknevičiaus kūrybos leidiniai:

1995 m. – "Atminties šulinys" (eilėraščiai).

1998 m. – "Regiu stebuklą saulei tekant" (eilėraščiai).

2001 m. – "Jums reikia malonių, vaikučiai" (eilėraščiai vaikams).

2002 m. – "Maldos sparnais skrendu" (eilėraščiai), "Sielos duona : pamokslai sekmadieniams bei šventėms" (dalis A).

2004 m. – "Noriu Jums būti viskuo" (eilėraščiai).

2005 m. – "Iš raidžių pažink Dievo sukurtą pasaulį : perskaityk ir nuspalvink" (eilėraščių knygelė mažiesiems), "Sielos duona : pamokslai sekmadieniams bei šventėms" (dalis B1), "Sielos duona : pamokslai sekmadieniams bei šventėms" (dalis C).

2006 m. – "Sužibės visos žvaigždės padangėj" (eilėraščiai), "Įbriskime į vaikystę" (pažintinis religinis leidinys vaikams), "Sielos duona : pamokslai sekmadieniams bei šventėms" (dalis A1).

2008 m. – "Nuritink akmenį..." (pažintinis religinis leidinys vaikams).

2009 m. – "Skausmingas nuopolis" (romanas).

2012 m. – "Nuodėmė ir atleidimas" (religinė publicistika).

Pagal V. Kaknevičiaus eiles Stela Ivanauskaitė-Jencienė sukūrė giesmes "Jėzau, myliu Tave" ir "Patikėk", Arvydas Kavaliauskas – giesmes "Ave, Marija" ir "Ačiū Dievui".

Už eilėraščių vaikams knygą "Jums reikia malonių, vaikučiai" V. Kaknevičius apdovanotas J. ir E. Šulaičių literatūrinio fondo (Čikaga, JAV) trečiąja premija (2002 m.). Už amžinųjų vertybių – tikėjimo, meilės ir vilties išaukštinimą sakralinės poezijos rinkiniuose, už pamokslų ciklus "Sielos duona" ir eiliuotą kūrybą vaikams jis tapo kunigo Antano Miluko literatūrinės premijos laureatu (2005 m.), taip pat buvo vieno eilėraščio XI respublikinio konkurso "Lygiadienio giesmė" laureatas.

Laisvalaikiu skaito knygas, skiria laiko kūrybai.