Dainius LUKONAITIS
  Gimimo data: 1974-07-20
Gimimo vietovė: (Raseinių parapija, Raseinių r.)

Trumpai:
Kunigas

2021-08-22   |   Spausdinti

Baigė Kauno kunigų seminariją, Vytauto Didžiojo universitetą, yra socialinės pedagogikos magistras.

1997 m. įšventintas diakonu, 1997–1998 m. jis atliko sielovadinę praktiką Kauno Šv. Antano parapijoje.

1998 m. liepos 20 d. D. Lukonaitis buvo įšventintas kunigu.

1998–1999 m. jis tarnavo Kauno Šv. Antano parapijoje vikaru, 1999–2000 m. buvo Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras.

Paskirtas 2000 m. kovo 30 d., 2000–2008 m. D. Lukonaitis buvo Vidiškių (Ukmergės r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

Nuo 2000 m. lapkričio 2000–2002 m. jis buvo ir Užunvėžių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratorius, 2002–2005 m. talkino sielovadoje Taujėnų (Ukmergės r.) parapijos klebonui Jonui Voveriui.

Paskirtas 2003 m. lapkritį, 2003–2005 m. jis buvo ir Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijos administratorius, 2005–2008 m. – Kurklių parapijos klebonas. 2007 m. jis iškilmingai pašventino priešais bažnyčią esančias Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorių ir Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių sovietinių kareivių kapines, taip sutaikydamas visus šioje vietoje palaidotus. Jis aptarnavo ir koplyčią Staškūniškyje (Anykščių r.), kur reguliariai kas mėnesį burdavo tikinčiuosius.

Paskirtas 2005 m. gegužės 17 d., 2005–2013 m. D. Lukonaitis tarnavo Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonu.

2008–2013 m. jis buvo ir Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas. Jo rūpesčiu 2010 m. buvo rekonstruota Švč. Trejybės bažnyčia – išardyta sovietmečiu įrengta perdanga ir vėl atverta maldos namų erdvė iki kupolo.

2011–2013 m. D. Lukonaitis buvo ir Ukmergės rajono policijos kapelionas, iki 2013 m. – Ukmergės dekanato jaunimo centro sielovadininkas.

Paskirtas 2013 m. rugpjūčio 5 d., nuo 2013 m. iki šiol D. Lukonaitis yra Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos klebonas.