Vincentas RAŽANSKAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rožanskas
Gimimo data: 1864-08-08
Gimimo vietovė: Danišiūnų k. (Debeikių parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas bažnyčių statytojas

2023-06-14   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Ražanskas (apie 1818 – 1868) ir Anelė Šukytė-Ražanskienė (apie 1829 – po 1868) – valstiečiai žemdirbiai. Broliai ir seserys: Karolina Ražanskaitė (1850–1870) – mirė jaunystėje, Petras Ražanskas (1854 – iki 1861) – mirė vaikystėje, Barbora Ražanskaitė (1855 – iki 1861) – mirė vaikystėje, Anelė Ražanskaitė-Kažukauskienė (1857–?) – žemdirbė, Juozapas Ražanskas (1862–?) – žemdirbys ir Silvestras Ražanskas (1866–1870) – mirė vaikystėje.

1864 m. rugpjūčio 9 d. Debeikių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Felicijonas Pocevičius, krikštatėviais buvo Juozapas Šukys ir Antanina Bilienė, Mataušo Bilio žmona.

Jaunystėje tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje. Demobilizuotas įstojo į Kauno Žemaičių kunigų seminariją ir 1892–1896 m. ją baigė. 1895 m. lapkričio 19 d. jis buvo įšventintas subdiakonu, 1895 m. gruodžio 6 d. – diakonu.

1896 m. gegužės 18 d. Kauno arkikatedroje vyskupas Antanas Baranauskas įšventino V. Ražanską kunigu.

1896–1901 m. jis tarnavo vikaru Eržvilke (Jurbarko r.), 1901–1907 m. buvo Seredžiaus (Jurbarko r.) vikaras, 1907–1910 m. – Skapiškio (Kupiškio r.) vikaras.

1910 m. nuo vasario iki gruodžio V. Ražanskas buvo vikaras Sedoje (Mažeikių r.), kol buvo paskirtas Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčios kuratu, kunigu filialistu, ir 1911–1920 m. tarnavo Renave. 1918 m. Renave jis pradėjo statyti naują bažnyčią, tačiau išmūrijus apie 2,5 metro aukščio sienas, 1919 m. darbai sustojo.

1920–1921 m. jis buvo Vaičaičių (Skuodo r.) Šv. Onos bažnyčios kuratas, kunigas filialistas. Vaičaičiuose 1920–1921 m. jis pastatė naują medinę bažnyčią, kad nebereikėtų laikyti pamaldų kapinių koplyčioje. Ši bažnyčia stovi iki šiol.

1921–1926 m., iki gyvenimo pabaigos, tarnavo Pievėnuose (Mažeikių r.). Pavasarį paskirtas Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kuratu, Tirkšlių parapijos kunigu filialistu, nuo 1921 m. rugpjūčio jis buvo pirmasis įkurtos Pievėnų parapijos klebonas.

Mirė 1926 m. kovo 8 d. Pievėnuose (Mažeikių r.). Palaidotas Pievėnų bažnyčios šventoriuje.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje saugomas V. Ražansko kunigystės šventimų dokumentas, rašytas A. Baranausko ranka ir surastas Anykščių bažnyčioje prie altoriaus po grindimis.