Dangira NEFIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Jackūnaitė
Gimimo data: 1961-11-15
Gimimo vietovė: Šunkiškių k. (Pasvalio r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, kultūros organizatorė, visuomenininkė

2021-04-28   |   Spausdinti

Tėvai: Feliksas Jackūnas (1937–2020) – žemdirbys ir Vanda Balčiūnaitė-Jackūnienė (1939–1997) – pedagogė pradinių klasių mokytoja. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausia. Sesuo Diana Jackūnaitė-Vanagienė (g. 1965 m.) – sporto organizatorė, rankinio trenerė, brolis Darius Jackūnas (g. 1969 m.) – žemdirbys.

1968–1976 m. mokėsi Žilpamūšio (Pasvalio r.) aštuonmetėje mokykloje, 1976–1979 m. baigė Saločių (Pasvalio r.) vidurinę mokyklą.

1979–1980 m. dirbo Kriklinių (Pasvalio r.) aštuonmetėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja.

1980–1984 m. ji studijavo Vilniaus pedagoginio instituto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Lituanistikos fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

1984–1985 m. D. Jackūnaitė dirbo Kiemėnų (Pasvalio r.) aštuonmetės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja.

Nuo 1985 m. iki šiol D. Nefienė gyvena ir dirba Anykščiuose.

1985–1987 m. ji buvo Anykščių 3-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, 1987–1997 m. dirbo Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja, nuo 1995 m. buvo vyresnioji mokytoja.

Nuo 1997 m. iki šiol D. Nefienė yra Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos (nuo 2013 m. – Antano Baranausko pagrindinės mokyklos) lietuvių kalbos mokytoja. Nuo 1998 m. jai buvo suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija, nuo 2013 m. ji yra mokytoja ekspertė.

Jos parengti mokiniai tampa respublikinių konkursų ir olimpiadų laureatais, dalyvauja ir skaito pranešimus moksleivių konferencijose.

Nuo 2002 m. D. Nefienė yra lietuvių gimtosios kalbos ugdymo turinio konsultantė, nuo 2009 m. – lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo konsultantė. Ji yra Valstybinių brandos egzaminų vertinimo grupės vyresnioji vertintoja ar vertintoja. 2011 m. ji buvo Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams vertinimo komisijos narė.

Ji yra Anykščių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, visuomeninės organizacijos "Gelbėkit vaikus" grupės vadovė, "Lituanistų sambūrio" narė, atsakinga už ryšius su lituanistų bendruomene.

Kaip ugdymo turinio švietimo konsultantė D. Nefienė vedė seminarus "Pasirengimas atnaujintų Bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui" Anykščių, Molėtų, Utenos, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio rajonų mokyklų mokytojams lituanistams (2008 m.), surengė seminarus klasių auklėtojams "Grožio ir Gėrio sąveika inovatyvių metodų erdvėje" Anykščių ir Kupiškio rajonuose (2009 m.). Ji vedė seminarus "Pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas" Kupiškio, Anykščių, Rokiškio, Molėtų mokytojams (2009 m.), seminarus brandos egzaminų darbų vertintojams Anykščių, Molėtų, Zarasų rajonų mokytojams (2008–2009 m.).

Ji buvo Lietuvos ir užsienio mokyklų lituanistų konferencijos "Mokyklinei lituanistikai aktualūs atradimai ir įžvalgos" Anykščiuose organizatorė (2011 m.), Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams organizatorė (2012 m.). Ji kūrė užduotis nacionaliniam moksleivių konkursui "Švari kalba – švari galva" (2009, 2010, 2011 m.), dirbo projekto "Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas" elektroninio ugdymo turinio grupėje ir kūrė elektroninį ugdymo turinį svetainėje "Lietuvių 5–6" (http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/) – buvo dalies "Skaitau" autorė.

D. Nefienė skaitė paskaitą "Savivaldybių metodinių būrelių ir pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų funkcijos įgyvendinat atnaujintas bendrąsias programas" Anykščiuose (2009 m.), pranešimą respublikinėje konferencijoje "Sėkmės istorijų" pristatymas" (2010 m.), pranešimą "Klasės auklėtojo patirtis, ugdant pilietiškumą ir demokratines vertybes" baigiamojoje respublikinėje konferencijoje "Grožio ir Gėrio idėjų skaida šalies sociokultūrinėje erdvėje" (2008 m.), pranešimą "Pilietiškumo ugdymo svarba ir iššūkiai klasės auklėtojo darbe" pedagogų forume "Klasės auklėtojo vaidmuo šiuolaikinėje mokykloje" (2012 m.).

Mokytoja dalyvavo projekte "Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengimas" (2009–2010 m.), tarptautiniame projekte "Millenium Bridge" (2009 m.). Ji dalyvavo pakoreguotų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektų viešuose svarstymuose (2010 m.).

2011–2015 m. D. Nefienė buvo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narė, šios Tarybos pirmininko pavaduotoja, 2015–2019 m. buvo šios Tarybos narė. Nuo 2015 m. ji yra Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinės premijos komisijos pirmininkė.  Ji yra Anykščių Šv. Mato parapijos pastoracinės tarybos narė.

2017–2019 m.  ji buvo Anykščių miesto Ažupiečių seniūnaitijos seniūnaitė – pirmoji ėjusia šias pareigas, įsteigus seniūnaitijas.

2019 m. ji dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip visuomeninio rinkimų komiteto "Kęstučio Tubio sąrašas "Anykščių krašto labui" kandidatė ir išrinkta 2019–2023 m. kadencijos Tarybos nare. Nuo 2019 m. balandžio ji yra Anykščių rajono savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos "Anykščių krašto labui" narė, Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto narė.

Ji veda valstybinių švenčių minėjimus Anykščiuose, kultūros renginius Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje bei Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre. Ji buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos organizuotos tęstinės ekspedicijos "Anykščių krašto kryždirbystė: Andrioniškio ir Svėdasų seniūnijos" (2012 m.) dalyvė – kraštotyros žinių rinkėja.

Nuo 2014 m. ji yra asociacijos Antano Vienuolio draugijos pirmininkė.

Ji mokėsi  Nacionalinės moksleivių akademijos organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vilniaus universitete ir parengė baigiamąjį darbą "Antikos vertybių aktualumas šiandien" (2012 m.). Ji tobulina savo kvalifikaciją nuotoliniu būdu "Lituanistų avilyje".

D. Nefienė yra Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" leidybos iniciatyvų partnerė, buvo Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinės "Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname" (sudarytojai Algirdas Ražinskas ir Rita Tulušienė, 2007 m.) redaktorė. Ji recenzavo Vaidos Kainauskienės ir Nijolės Černauskienės knygą "Lietuvių kalba : pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys" (leidykla "Šviesa", 2012 m.).

Ji apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už aktyvią visuomeninę, metodinę veiklą ir inovacijų diegimą ugdymo procese (2010 m.). Pirmą kartą organizuotuose Anykščių rajono Geriausio metų mokytojo rinkimuose ji pelnė Geriausios metų mokytojos apdovanojimą (2017 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Už nuopelnus motinystei, už atsakingumą, pasiaukojimą, įkvepiantį pavyzdį savo bendruomenei ir visai visuomenei 5 vaikus pagimdžiusi, išauginusi ir gerai išauklėjusi D. Nefienė apdovanota ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu (2021 m.).

Laisvalaikiu skaito grožinę ir psichologinę literatūrą, mezga, mėgsta keliauti po Lietuvą ir užsienyje.

Ištekėjusi, vyras Saulius Nefas (g. 1960 m.) – mokslininkas edukologas, visuomenininkas. Vaikai: Gintarė Nefaitė-Siniakovienė (g. 1986 m.) – geografė, valstybės tarnautoja, Mindaugas Nefas (g. 1987 m.) – mokslininkas istorikas, visuomenininkas, Gediminas Nefas (1989 m.) – vadybininkas, Rūta Nefaitė (g. 1991 m.) – socialinė pedagogė ir Eglė Nefaitė (g. 1996 m.) – filologė.