Vladas ATKOČIUS
  Gimimo data: 1936-10-20
Gimimo vietovė: Voversių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Agronomas, savivaldos organizatorius

2019-02-20   |   Spausdinti

Tėvai: Steponas Atkočius ir Ona Puodžiūtė-Atkočienė – žemdirbiai ūkininkai. Augo šešių vaikų šeimoje su dviem broliais ir trim seserimis. Broliai ir seserys: Bronius Atkočius, Jonas Atkočius, Apolonija Atkočiūtė-Patalauskienė, Leonora Atkočiūtė-Kriuogienė ir Vitalija Atkočiūtė-Katinienė. 

1955 m. baigė Alantos (Molėtų r.) vidurinę mokyklą.

1964–1972 m. V. Atkočius dirbo Anykščių rajono Kalinino kolūkio (Kurklių apylinkė) pirmininku. 1966–1970 m. jis neakivaizdžiai mokėsi Salų (Rokiškio r.) žemės ūkio technikume, baigė jį su pagyrimu ir įgijo agronomo specialybę.

1972–1990 m. V. Atkočius dirbo Tauragnų apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku. Lietuvos Atgimimo metais jis buvo vienas iš tautinio atgimimo veiklos organizatorių Tauragnuose, 1988 m. organizavo Trispalvės iškėlimą Tauragnų miestelio centre. 1990–1995 m. jis buvo Tauragnų apylinkės viršaitis – pirmasis ir vienintelis tokias pareigas nepriklausomoje Lietuvoje Tauragnuose ėjęs pareigūnas.

1995–1997 m. jis buvo Tauragnų seniūnijos agrarinės reformos tarnybos viršininko pavaduotojas, kol išėjo į pensiją.

V. Atkočius yra Lietuvos socialdemokratų partijos Utenos rajono skyriaus narys.

Laisvalaikiu mėgsta grybauti.

Vedęs, žmona Vilija Barauskaitė-Atkočienė iš Geniūnų. Dukterys Rasa Atkočiūtė-? ir Jolanta Atkočiūtė-?.