Juozapas Fabijonas GAUDUŠEVIČIUS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Gaudiešius, Gawduszewicz
Gimimo data: 1830-01-22
Gimimo vietovė: Lėlaičių k. (Viekšnių parapija, Mažeikių r.)

Trumpai:
Kunigas, knygnešystės organizatorius

2018-09-18   |   Spausdinti

Tėvai: Povilas Gaudiešius (?–1840) ir Elena Sedalaitė-Gaudiešienė (?–1855) – žemdirbiai, valstybiniai valstiečiai.

1852–1856 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.).

1856 m. J. Gauduševičius buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1856 m. jis tarnavo Žemaičių vyskupijos parapijose vikaru: 1856–1857 m. – Veiviržėnuose (Klaipėdos r.), 1857–1858 m. – Skaruliuose (Jonavos r.), 1858–1859 m. – Užventyje (Kelmės r.), 1859–1861 m. – Pašvitinyje (Pakruojo r.).

Paskirtas 1861 m. pradžioje, 1861 m. vasarį–gegužę jis buvo Naujamiesčio (Panevėžio r.) parapijos vikaras. 1861–1866 m. jis tarnavo Kupreliškio (Biržų r.) bažnyčios kuratu, buvo Pandėlio (Rokiškio r.) parapijos kunigas filialistas.

1866–1888 m. J. Gauduševičius buvo Kamajų (Rokiškio r.) Šv. Kazimiero parapijos klebonas. 1887 m. jis pradėjo Kamajų bažnyčios perstatymą – nugriovė seną medinę, statytą dar XVIII a. pradžioje, ir pradėjo statyti mūrinę, bet darbus paliko, jų nebaigęs, tikriausiai dėl silpstančios sveikatos.

Tarnaudamas Kamajuose, J. Gauduševičius pirkdavo ir parsisiųsdavo paštu įvairių lietuviškų knygų, kurias paskui platino parapijiečiams. Dėl šios veiklos 1871 m. jis buvo įkliuvęs žandarams, bet išvengė bausmės, kai pavyko įrodyti, kad knygos buvo išleistos dar iki spaudos uždraudimo. 1875 m. jis buvo nubaustas 25 rublių bauda už tai, kad be valdžios leidimo važiavo į atlaidus Panemunyje (Rokiškio r.) ir Rokiškyje.

Perkeltas 1889 m. pradžioje, 1889–1895 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Gauduševičius tarnavo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijos klebonu. Kurkliuose jis ugdė vikarus: 1891–1893 m. – Joną Andriulį, 1893–1895 m. – Povilą Morkį, 1895 m. – Vincentą Mockų.

Mirė 1895 m. gruodžio 15 d. Kurkliuose (Anykščių r.). Palaidotas Kurklių kapinėse prie koplyčios. Kapą, apjuostą metaline tvora, ženklina iškilus marmurinis paminklas, jo viršutinė dalis, tikriausiai kryžius, sunykusi, nuotrauka neišlikusi, marmure iškaltas įrašas: "Kunigas Jozapas / Gawduszewicz / numire 15 grodzio 1895 m. / turedamas 40 metu kunigystes".

J. Gauduševičiaus gyvenimas ir veikla pristatomi Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinyno "Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904" 2-ojoje knygoje (2014 m.).