Antanas BOMBLAUSKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 0000-00-00
Gimimo vietovė: Žemaitija

Trumpai:
Kunigas

2014-07-15   |   Spausdinti

Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1906 m. lapkričio 19 d. buvo įšventintas kunigu.

Paskirtas 1906 m. pabaigoje, 1906–1907 m. A. Bomblauskas tarnavo Laukesos (dabar – Daugpilio savivaldybė, Latvija) parapijoje vikaru.

1907 m. jis buvo paskirtas Grendzos (dabar – Latvija) bažnyčios kuratu, kunigu filialistu.

Paskui iki 1914 m. jis vėl buvo Laukesos vikaras, kol 1914 m. pradžioje buvo paskirtas Laukesos Šv. Petro ir Povilo katalikų parapijos klebonu. 1914 m. vasarą jis buvo skundžiamas, kad pataikauja lenkams katalikams, nebelaikydamas nuo 1901 m. įvestų pamaldų lietuviškai, nutraukęs 1904 m. įvestą lietuvišką giedojimą.

Iki 1928 m. tarnavęs Rygos (Latvija) arkivyskupijoje, 1928 m. rudenį A. Bomblauskas buvo paskirtas Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru ir kelis mėnesius talkino klebonui Kazimierui Mikelinskui.

Paskirtas 1928 m. gruodį, 1928–1929 m., iki gyvenimo pabaigos, A. Bomblauskas buvo Tauragnų (Utenos r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas.

Mirė 1929 m. gegužės 20 d. Tauragnuose (Utenos r.).