Loreta DAUGĖLIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Baldauskaitė
Gimimo data: 1970-05-08
Gimimo vietovė: Šilalės r.

Trumpai:
Matematikė, pedagogė informacinių technologijų mokytoja ekspertė, vadovė

2020-05-11   |   Spausdinti

Augo Anykščiuose, 1988 m. baigė Anykščių 3-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Antano Baranausko pagrindinė mokykla). 1988–1993 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete, įgijo matematikės išsilavinimą.

Nuo 1993 m. L. Daugėlienė gyvena Anykščiuose ir dirba Anykščių rajone.

1993–1999 m. ji dirbo Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje informatikos mokytoja, nuo 1994 m. eidama tik antraeiles pareigas.

1994–1995 m. L. Daugėlienė buvo Anykščių rajono valdybos Civilinės metrikacijos skyriaus, po jo pertvarkymo nuo 1995 m. pavasario – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Civilinės būklės aktų įrašų biuro specialistė informaciniam ryšiui. 1995–1996 m. ji dirbo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo reikalų tarnyboje specialiste darbui su kompiuteriu.

1996–2001 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje Informatikos tarnybos vadove.

2002–2004 m. L. Daugėlienė dirbo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijoje informacinių technologijų ir matematikos mokytoja.

2002–2004 m. ji neakivaizdžiai baigė studijas Kauno technologijos universiteto Informatikos fakultete ir įgijo informatikos mokytojos išsilavinimą.

2002–2013 m. L. Daugėlienė dirbo Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje, po mokyklos pertvarkymo 2013–2016 m. – Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, buvo informacinių technologijų mokytoja. 2015–2016 m. ji buvo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja.

2005–2014 m. ji dirbo Kavarsko (Anykščių r.) vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja, nuo 2014 m. yra Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro informacinių technologijų mokytoja.

Ji yra matematikos mokytoja metodininkė ir informacinių technologijų mokytoja ekspertė.

Paskirta 2016 m. spalio 3 d., nuo 2016 m. iki šiol ji yra Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro direktorė ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus vedėja.

Jos vadovaujama Kavarsko pagrindinė mokykla buvo pripažinta geriausia tarp Lietuvos pagrindinių mokyklų, kuriose mokosi iki 20 dešimtokų (2020 m.).

L. Daugėlienė yra Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė (nuo 2000 m.), ECDL (European Computer Driving Licence – Europos kompiuterio vartotojų pažymėjimų) centro testuotoja. Nuo 2004 m. ji yra Anykščių rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, nuo 2011 m. – mokyklų metodinės tarybos pirmininkė.

Nuo 2015 m. ji yra skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantė, veda informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo įvairiose srityse bei kompiuterinio raštingumo kursus ir mokymus, skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose apie informacinių technologijų taikymą mokykloje, vedė seminarus apie interaktyvios lentos "Smart Board" panaudojimą. Kartu su mokiniais ji dalyvauja įvairiose konkursuose, projektuose, Nacionalinės moksleivių akademijos veikloje.

Nuo 2006 m. L. Daugėlienė yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Anykščių rajono skyriaus narė, kaip šios partijos kandidatė 2011 ir 2015 m. dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose.

Pirmą kartą surengtuose Geriausio Anykščių rajono mokytojo rinkimuose ji buvo nominuota kaip viena iš keturių kandidatų į šį apdovanojimą (2017 m.).

Laisvalaikiu mėgsta skaityti knygas: detektyvus, istorinius romanus ar biografijas, keliauti po Lietuvą ir užsienio šalis, kelionėse susipažinti ir bendrauti su žmonėmis. Domisi technologinėmis naujienomis: naujomis skaitmeninėmis programomis, "debesų" technologija, robotika, programavimu. 

Ištekėjusi, vyras Gintaras Daugėla – pedagogas technologijos mokytojas metodininkas, vadovas.