Sigitas RAČKYS
  Gimimo data: 1951-02-07
Gimimo vietovė: Mikalajūnų k. (Pakruojo r.)

Trumpai:
Aktorius, teatro ir televizijos režisierius

2021-07-06   |   Spausdinti

Vaikystėje ir jaunystėje mėgo futbolą.

1973 m. baigė studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (kurso vadovai – Henrikas Vancevičius ir Algė Savickaitė), įgijo aktoriaus išsilavinimą.

1973–1991 m. S. Račkys vaidino Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre, 1991–2001 m. – Vilniaus mažajame teatre. Nuo 2001 m. jis yra laisvasis menininkas, aktorius ir režisierius.

Svarbiausi S. Račkio vaidmenys Valstybiniame akademiniame dramos teatre, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre:

1976 m. – Piteris Penas James Matthew Barrie "Piteris Penas" (režisierė Irena Bučienė).

1977 m. – Zilovas Aleksandro Vampilovo "Ančių medžioklė" (režisierė I. Bučienė).

1979 m. – Švitrigaila Balio Sruogos "Milžino paunksmė" (režisierė Kazimiera Kymantaitė).

1981 m. – Štabo kapitonas Stenas Jaroslavo Hašeko "Juozapas Šveikas prieš Pranciškų Juozapą" (režisierius Algirdas Lapėnas), Piladas Justino Marcinkevičiaus "Prometėjas. Ikaras" (režisierius Henrikas Vancevičius).

1982 m. – Samodukas amerikontas Antano Vienuolio-Žukausko "Paskenduolė" (režisierė K. Kymantaitė).

1983 m. – Prancūzijos karalius, Kornvalio hercogas Williamo Shakespeare "Karalius Lyras" (režisierė Aurelija Ragauskaitė), Statybininkas Vytauto Bubnio "Po vasaros dangum" (režisierius H. Vancevičius).

1984 m. – Teisingasis batsiuvys, karaliaus juokdarys Michailo Bulgakovo "Moljeras" (režisierė I. Bučienė).

1985 m. – Ponaitis Kosto Kubilinsko "Molio Motiejukas" (režisierė Stefa Nosevičiūtė), Borisas Grigorjevičius Želvinas Andrejaus Kuternickio "Tarytum mes nepažįstami" (režisierius Rimas Tuminas).

1987 m. – Franciskas Williamo Shakespeare "Hamletas" (režisierė I. Bučienė), Jonas Skarbekas Vinco Krėvės "Skirgaila" (režisierius H. Vancevičius).

1988 m. – vaidmuo Rimo Tumino ir Valdo Kukulo spektaklyje "Čia nebus mirties".

2003 m. – Maklyvis Joe Ortono "Grobis" (režisierius Adolfas Večerskis).

2004 m. – Dausprungas spektaklyje "Giesmė apie Vorutos vilkolakį Mindaugą" (režisierius Vytautas Grigolis).

Svarbiausi S. Račkio vaidmenys Valstybinio Vilniaus mažojo teatro scenoje:

1990 m. – Lopachinas Antono Čechovo "Vyšnių sodas" (režisierius Rimas Tuminas).

1992 m. – Galilėjus Bertoldo Brechto "Galilėjus" (režisierius R. Tuminas).

1994 m. – Efraimas ben Jokūbas Dudakas Grigorijaus Kanovičiaus "Nusišypsok mums, Viešpatie" (režisierius R. Tuminas).

1997 m. – Nepažįstamasis Michailo Lermontovo "Maskaradas" (režisierius R. Tuminas).

2001 m. – Osipas Nikolajaus Gogolio "Revizorius" (režisierius R. Tuminas).

Kiti svarbesni S. Račkio vaidmenys teatruose:

2004 m. – Svitrigailovas Fiodoro Dostojevskio "Nusikaltimas ir bausmė" Kauno valstybiniame dramos teatre (režisierius Gintaras Varnas).

2005 m. – vaidmuo Agathos Christie "10 indėniukų" Kauno valstybiniame dramos teatre (režisierius G. Varnas).

2007 m. – Gonzalas William Shakespeare "Audra" (režisierė Etienne Glaser).

S. Račkio režisuoti spektakliai:

2001 m. – "Juozapas Šveikas" (pagal Jaroslavą Hašeką) Šiaulių dramos teatre.

2002 m. – Charles Dickens "Pikviko klubo užrašai" Klaipėdos dramos teatre, Antono Čechovo "Trys seserys" Šiaulių dramos teatre.

2003 m. – Iljos Ilfo ir Jevgenijaus Petrovo "Aukso veršis" Šiaulių dramos teatre.

2004 m. – Maksimo Gorkio "Dugne" Juozo Miltinio dramos teatre.

2005 m. – Hanso Christiano Anderseno "Coliukė" Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre, "Duburys" (pagal Romualdą Granauską) Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

2006 m. – Grigorijaus Gorino "Svifto namai" Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre.

2007 m. – Henriko Ibseno "Nora" Šiaulių dramos teatre, Erico Emmanuelio Schmitto "Dviejų pasaulių viešbutis" Lietuvos rusų dramos teatre.

2008 m. – Slawomiro Mrožeko "Našlės" Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Svarbiausi S. Račkio vaidmenys kine ir televizijoje:

1972 m. – vaidmuo "Herkus Mantas" (režisierius Marijonas Giedrys, Lietuvos kino studija).

1973 m. – Edmundas "Kur iškeliauja pasakos" (režisierius Algirdas Dausa, LKS).

1975 m. – vaidmuo "Atpildo diena" (režisieriai Algimantas Puipa ir Stasys Motiejūnas, LKS).

1976 m. – vaidmuo "Sodybų tuštėjimo metas" (režisierius Almantas Grikevičius, LKS).

1977 m. – vaidmuo "Vaikinas iš Darbo gatvės" (režisierius A. Dausa, LKS).

1979 m. – vaidmuo "Velnio sėkla" (režisierius Vytautas Žalakevičius, LKS), vaidmuo "Sužeista tyla" (režisierius Algimantas Kundelis, LKS).

1980 m. – Algis "Dičiaus karjera" (režisierius Balys Bratkauskas, Lietuvos telefilmas).

1981 m. – vaidmuo "Raudonmedžio rojus" (režisierius Bronius Talačka, Lietuvos telefilmas), vaidmuo "Arkliavagio duktė" (režisierius A. Puipa, LKS), Mozūra "Lošimas be kozirių" (režisierius A. Kundelis, LKS).

1982 m. – Juokdarys "Barbora Radvilaitė" (režisierius Vidmantas Bačiulis, Lietuvos televizija), epizodinis vakarėlio svečio vaidmuo "Turtuolis, vargšas..." (režisierius A. Žebriūnas, LKS).

1984 m. – vaidmuo "Susidūrimas" (režisierius Isaakas Fridbergas, Lietuvos telefilmas).

1984–1985 m. – vaidmuo seriale "Sveika, Irena" (režisieriai Galina Dauguvietytė ir Kazys Bagdonavičius, Lietuvos televizija).

1986 m. – Sūrantas "Benjaminas Kordušas" (režisierius V. Bačiulis, Lietuvos telefilmas), vaidmuo "Chameleono žaidimai" (režisierius Arūnas Žebriūnas, LKS).

1987 m. vaidmuo "Parodų rūmai" (režisieriai Marijonas Giedrys ir Andrius Šiuša, LKS).

1988 m. – vaidmuo "Vilius Karalius" (režisierius V. Bačiulis, Lietuvos telefilmas).

1989 m. – Julijus "Atleisk mums, Viešpatie!" (režisierius Bronius Morkevičius, Lietuvos telefilmas).

1990 m. – Milicijos karininkas "Vaikai iš "Amerikos" viešbučio" (režisierius Raimundas Banionis, LKS), vaidmuo "Marius" (režisieriai M. Giedrys ir Jonas Pakulis, LKS).

1991 m. – Majoras Silvestras Lužas "Bilietas iki Tadž Mahalo" (režisierius A. Puipa, LKS).

1995 m. – vaidmuo "Likusios dienos" (režisierius Kristijonas Vildžiūnas).

2001 m. – vaidmuo "The Hit" (režisirius Vincentas Montonas).

2003 m. – Preidys, verslininkas-kontrabandininkas, televizijos seriale "Lietuviškas tranzitas" (režisierius Evaldas Kubilius).

2004 m. vaidmuo televizijos seriale "Žiurkės" (režisierius Jorgas Luhdorffas).

2005 m. – vaidmuo "Vilniaus getas" (režisierius Audrius Juzėnas).

2008 m. – gydytojas Dalius televizijos seriale "Moterys meluoja geriau" (režisierius R. Banionis, TV3), vaidmuo "Iššūkis" ("Defiance") (režisierius Edwardas Zwickas).

2013 m. – vaidmuo televizijos seriale "Informatoriai", kino režisierius televizijos seriale "Kriminalistai" (režisierius Alvydas Šlepikas, LNK), valdininkas Čiupaila televizijos seriale "Moterų laimė" (TV3).

2014 m. – Tado Jako tėvas "Nesamasis laikas" (režisierius Mykolas Vildžiūnas).

2015 m. – epizodiniai ligonio Katkaus, Premjero vaidmenys televizijos seriale "Rezidentai" (režisierius Ramūnas Rudokas, TV3).

2016 m. – gangsteris Jakovas Burskis televizijos seriale "Nuovada" (režisierius Edvinas Kalėda, TV3).

2017 m. – Dekanozovas televizijos seriale "Laisvės kaina. Partizanai" (režisierius Saulius Balandis, LRT televizija), gydytojas Dalius televizijos seriale "Moterys meluoja geriau" (režisieriai Mykolas Vildžiūnas ir Andrius Žurauskas).

2018 m. – nekilnojamojo turto prekybos agentūros direktorius romantinėje kino komedijoje "Moterys meluoja geriau. Robertėlis" (režisierius Andrius Žurauskas).

S. Račkys sukūrė įvairius vaidmenis "Dviračio šou" humoro laidoje, parodijuodamas žinomus asmenis, – Premjerą Andrių Kubilių ir kitus.

S. Račkys yra populiariausių Lietuvoje rodomų televizijos serialų režisierius. Jis kūrė ir režisavo prodiuserių kompanijos "Videometra" kuriamus TV3 televizijos serialus "Moterys meluoja geriau" (2010–2014 m.), "Svetimi" (2011 m.), "Pasmerkti" (2012 m.) ir "Pasmerkti II" (2013 m.), "Motina ir sūnus" (2012 m.) ir "Motina ir du sūnūs" (2013 m.), "Obelis nuo obels" (2014 m.), "Apie mus ir Kazlauskus" (2016 m.), "Šviesoforas" (2018 m.), Latvijos televizijos TV3 serialo "Moterys meluoja geriau" versiją (2013–2014 m.).

Nuo 1995 m. jis laisvalaikį nuolat leidžia savo šeimos sodyboje Elmininkų kaime (Anykščių r.).

Jis apdovanotas ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi (2021 m.).

Buvo vedęs, žmona Janina Račkienė (g. 1958 m.). Išsiskyrė. Vaikai: Andrius Račkys (g. 1979 m.) ir Sigita Račkytė-? (g. 1982 m.) – emigrantė Pietų Afrikos Respublikoje.

Vėl vedė, žmona Rasa Jakučionytė (g. 1961 m.) – aktorė. Sūnus Julius Račkys (g. 1989 m.) – ekonomistas.