Algita MIEČINSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kovaitė
Gimimo data: 1974-00-00
Gimimo vietovė: Kunigiškių I k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė inžinierė ekonomistė, vadybos pedagogė

2014-09-08   |   Spausdinti

Tėvai: Bronius Kovas – žemdirbys ir Genovaitė Kovienė – pedagogė. Augo trijų vaikų šeimoje. Sesuo Gitana Kovaitė-Radzevičienė – pedagogė vadovė, visuomenininkė, brolis Rimgaudas Kovas – vadybininkas.

1992 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) J. Tumo-Vaižganto vidurinę mokyklą. 1992–1996 m. studijavo Vilniaus Gedimino technikos universitete, įgijo civilinės inžinerijos bakalaurės išsilavinimą.

Nuo 1995 m. iki šiol A. Kovaitė-Miečinskienė dirba Vilniaus Gedimino technikos universitete.

1995–1998 m. ji buvo Verslo ekonomikos katedros laborantė, 1998–2003 m. dirbo Finansų katedroje asistente. Dirbdama 1996–1998 m. ji baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantūrą, įgijo vadybos magistrės išsilavinimą.

2000–2009 m. A. Miečinskienė dirbo ir Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus skyriuje dėstytoja, buvo docentė.

2003 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete ji apsigynė disertaciją "Tiesioginio investavimo užsienyje modeliavimas" (darbo vadovė Ona Gražina Rakauskienė), yra socialinių mokslų, ekonomikos daktarė.

Nuo 2003 m. iki šiol A. Miečinskienė yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Finansų inžinerijos katedros docentė, nuo 2004 m. – Verslo vadybos fakulteto 1-os pakopos studijų prodekanė.

Jos mokslinių interesų sritis: verslo įmonių kainodaros ypatumai ir problemos, tiesioginės užsienio investicijos, kompanijų užsienyje kūrimas (plyno lauko investicijos, susiliejimai ir įsigijimai); daugianacionalinių korporacijų ekonomika ir finansai.

Jos dėstomi moduliai: kainodara, ūkio statistika ir prognozė, mikroekonomika ir makroekonomika.

A. Miečinskienė paskelbė mokslinių straipsnių specializuotoje spaudoje, skaitė paskaitas  įvairiuose Europos universitetuose. Ji išleido  mokomąją knygą "Kainodara" (2009 m.).

A. Miečinskienė buvo viena iš 50 Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų, kurie gavo pirmąsias Lietuvos studentų atstovybių sąjungos padėkas ir skaidraus stiklo rutulius už uolų darbą, skatinant studentų sąžiningumą studijų metu (2008 m.).

Ji moka anglų, rusų ir ispanų kalbas. Laisvalaikį skiria kelionėms po pasaulį.

Ištekėjusi, vyras Aldas Miečinskas – inžinierius ekonomistas, verslininkas.