Angelė KRIKŠTAPONIENĖ
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Umbrasaitė
Gimimo data: 1927-11-27
Gimimo vietovė: Runionių k. (Molėtų r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovė, visuomenininkė

2015-12-23   |   Spausdinti

Tėvas Jonas Umbrasas – valstietis žemdirbys.

1935–1941 m. lankė Alantos (Molėtų r.) pradžios mokyklą, baigė 6 skyrius. 1941–1947 m. baigė Utenos gimnaziją. 1947–1951 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1951 m. iki gyvenimo pabaigos A. Umbrasaitė-Krikštaponienė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1951–1953 m. ji buvo Svėdasų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1951–1953 m. tuo pačiu metu ji dirbo ir Svėdasų kaimo jaunimo septynmetės mokyklos direktore.

1953 m. atidarius vidurinę mokyklą Skiemonyse, A. Umbrasaitė persikėlė arčiau gimtinės ir 1953–1983 m. dirbo Skiemonių vidurinės mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kol išėjo į pensiją.

1959–1965 m. A. Krikštaponienė buvo Skiemonių vidurinės mokyklos direktorė. Jai vadovaujant buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas, į kurį persikėlė mokykla, veikusi jame iki pat uždarymo 2012 m.

1976–1979 m. ji buvo Skiemonių vidurinės mokyklos užklasinio ir užmokyklinio auklėjimo organizatorė.

Ji dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo respublikinės "Žinijos" draugijos narė, daug metų buvo renkama Skiemonių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos deputate.

A. Krikštaponienė buvo apdovanota Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo Garbės raštu (1967 m.), Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.), Darbo veterano medaliu.

Ištekėjo 1956 m., vyras ? Krikštaponis – zootechnikas. Užaugino du sūnus.

Mirė (?)