Elena JUZĖNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Gutauskaitė, Strolienė
Gimimo data: 1924-08-13
Gimimo vietovė: Traupis (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kraštotyrininkė pasakorė, tautodailininkė, kultūros organizatorė

2014-10-08   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Gutauskas – žemdirbys ūkininkas, giedorius, ir Veronika Gutauskienė – žemdirbė, amatininkė audėja, liaudies dainininkė.

Mokėsi Traupio pradžios mokykloje, Raguvos (Panevėžio r.) vidurinėje mokykloje. Pradėjus šeštą skyrių, mokslą nutraukė, nes mirus broliui teko dirbti tėvų ūkyje.

Nuo jaunystės E. Gutauskaitė mėgo dainuoti, šokti, pasakoti, vaidinti. Pirmą kartą ji išėjo į sceną 1933 m., kai dar mokėsi Traupio pradžios mokykloje, – Traupio "Pavasarininkų" organizuotame spektaklyje ji suvaidino knygnešio dukterį.

Visą gyvenimą praleidusi Traupyje, E. Juzėnienė nuo 1976 m. iki gyvenimo pabaigos aktyviai dalyvavo meno mėgėjų veikloje.

1976 m. Traupyje susikūrus tautinių šokių kolektyvui (vadovė Janina Savickienė), E. Juzėnienė pradėjo šokti su vyru Jonu Juzėnu. Šis šokių kolektyvas garsėjo ne tik Anykščių rajone, bet ir sėkmingai pasirodydavo respublikinėse Dainų šventėse.

Traupio dramos kolektyvo pastatymuose E. Juzėnienei atitekdavo pagrindiniai vaidmenys. Ji vaidino Rūkienę Juozo Baltušio komedijoje "Gieda gaideliai", motiną spektaklyje "Vedybinė sukaktis" ir kitus įsimintinus vaidmenis.

Labiausiai E. Juzėnienė Traupyje ir už jo ribų buvo žinoma kaip talentinga pasakorė. Pirmasis jos pasirodymas įvyko 1985 m. respublikiniame pasakorių konkurse Kaune, kur ji tapo laureate. Vėliau E. Juzėnienė su šmaikščiais pasakojimais dalyvaudavo įvairiuose kultūros renginiuose: "Padainuokime suėję" Anykščiuose, "Bėk bėk, žirgeli!" Niūronyse, "Grok, Jurgeli!" Vilniuje, respublikinėse pasakorių varžytuvėse.

1998 m. E. Juzėnienė kaip pasakorė dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniaus Sereikiškių parke. Daug kartų jos pasakojimus rodė televizija, paskutinį kartą – 2000 m. televizijos laida "Kraičio skrynia".

E. Juzėnienė buvo traupiečių vestuvių, krikštynų, jubiliejų vedėja ir linksmintoja, miestelio švenčių vedėja.

Laisvalaikį skyrė rankdarbiams: siuvinėjo, nėrė, mezgė. Jos siuvinėtos staltiesės, pagalvėlės, nėriniai, megztos pirštinės, kryželiu siuvinėti paveikslai buvo eksponuojami Anykščių rajono tautodailininkų parodose.

Susituokė 1942 m., vyras Petras Strolė – žemdirbys, tremtinys, miręs tremtyje. Liko našlė. Sūnus Romualdas Strolė.

Vėl susituokė, vyras Jonas Juzėnas (1914–2001). Liko našlė. Vaikai: Eugenijus Juzėnas, Irma Juzėnaitė-?, Henrikas Juzėnas (1957–2002) – pedagogas, muziejininkas, ir Vilma Juzėnaitė-?.

Mirė 2006 m. rugpjūčio 2 d. Traupyje (Anykščių r.). Palaidota Traupio kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklas-stela su įrašu: "Juzėnai / Jonas 1914–2001 / Elena 1924–2006".