Alfonsas VARNAS
  Gimimo data: 1884-01-22
Gimimo vietovė: Šventupio k. (Vyžuonų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, bažnyčios statytojas, švietėjas

2019-10-10   |   Spausdinti

Kai kur nurodoma ir kita gimimo vieta – Vyžuonų parapijos Vainiūnų kaimas.

Baigė Vyžuonų (Utenos r.) pradžios mokyklą, vėliau mokėsi privačiai Vilniuje. 1909 m. baigė Vilniaus dvasinę seminariją.

1909 m. buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo Vyžuonų bažnyčioje, jų metu kanauninkas Juozapas Kukta pasakė pamokslą.

1909–1911 m. A. Varnas tarnavo Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje vikaru. Vilniuje jis palaikė lietuvius, rengė procesijas į Kalvarijas.

1911–1944 m. A. Varnas buvo Kaišiadorių parapijos klebonas. Atvykęs į Kaišiadoris, jis rado įstrigusius naujos bažnyčios statybos planus. 1912 m. jis pakvietė į Kaišiadoris architektą Vaclovą Michnevičių, kuris įvertino statybvietės techninę būklę, ją kiek pakoregavo ir rekomendavo apsistoti ties mūrinės bažnyčios statymo variantu. A. Varnas 1913 m. gavo leidimą tokią bažnyčią statyti ir organizavo darbus, iki 1915 m. buvo sumūryta apie 2 metrus aukščio sienų. Tačiau bažnyčios statyba nutrūko, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir vokiečiams išvogus statybines medžiagas.

1917 m. jis buvo suspenduotas, nes pasirašė kontrmemorandumą vokiečiams prieš lenkus, ir tremiamas vikaru į Širvintas. Tačiau Vatikanui panaikinus tokį sprendimą, A. Varnas liko klebonu Kaišiadoryse.

1921 m. jis atnaujino ir tęsė Kaišiadorių bažnyčios, nuo 1926 m. – Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, statybą, ją baigė 1932 m.

1922–1926 m. jis buvo Kaišiadorių vyskupijos kurijos sekretorius, 1926–1944 m. – Kaišiadorių katedros prepozitas. 1941 m. jis buvo paskirtas Merkinės (Varėnos r.) klebonu, bet dėl prasidėjusio karo ten nebeišvyko, liko Kaišiadoryse.

1924–1927 m. Kaišiadorių vidurinėje mokykloje A. Varnas dėstė tikybą.

Nuo 1928 m. jis buvo Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas, vienas iš keturių Kaišiadorių vyskupijos kanauninkų, vyskupų, teismo sinodo narys, bažnytinės doros patarėjas. Jis buvo vyskupo Juozapo Kuktos bičiulis ir nuolatinis bendradarbis, 1928 m. lydėjo vyskupą į Romą (Italija).

1944 m. vasarą A. Varnas sunkiai susirgo – buvo paralyžiuotas, nuo to laiko iki gyvenimo pabaigos rezidavo Kaišiadoryse kaip parapijos globotinis.

Mirė 1952 m. spalio 17 d. Kaišiadoryse. Palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje. Kapavietę dengia juodo šlifuoto akmens plokštė, ties ja ant katedros sienos pritvirtinta juodo akmens plokštė su įrašu: "A+A / Kanauninkas / Alfonsas Varnas / Ilgametis Kaišiadorių parapijos / klebonas / Šios katedros statytojas / 1884–1909–1952".

A. Varno kunigystės kelias pristatytas Stanislovo Kiškio kunigų biografijų rinkinyje "Kristaus pašauktieji" (1996 m.).