Martinijonas LAPINSKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1770-00-00

Trumpai:
Kunigas

2014-11-05   |   Spausdinti

Apie 1800 m. buvo įšventintas kunigu.

1802–1803 m. M. Lapinskas minimas kaip Panemunio (Rokiškio r.) parapijos Žiobiškio (Rokiškio r.) kapelionas.

Dvarininkui ir Ukmergės apskrities iždininkui Juozapui Daumantui-Siesickiui iki 1803 m. pradžios pastačius pirmąją medinę Žiobiškio bažnyčią ir Vilniaus vyskupui Jonui Nepomukui Korvinui-Kasakauskui 1803 m. sausio 30 d. įsteigus parapiją, M. Lapinskas buvo paskirtas pirmuoju Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu ir šias pareigas ėjo 1803–1819 m.

Perkeltas 1819 m. kovą, 1819–1824 m. M. Lapinskas buvo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 1824 m. gruodžio pradžioje jis buvo nušalintas nuo pareigų, o 1828–1829 m. dėl polinkio į alkoholį metams uždarytas į Pažaislio (Kaunas) vienuolyną, kur buvo laikomas kartu su perauklėti įkalintu Antanu Strazdu.

Grįžęs 1829 m. liepą, 1829–1831 m. M. Lapinskas vėl minimas kaip Kavarsko klebonas, paskui apie 1831–1832 m. tarnavo Kavarsko parapijos Ferdinantavos koplyčios kapelionu, nuo 1832 m. buvo Kavarsko altarista.

Istorijos šaltiniuose minima, kad M. Lapinskas mokėjo lietuviškai ir latviškai.

Mirė 1837 m. balandžio 15 (pagal naująjį kalendorių – 27) d.