Stasė Danutė TUMĖNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Apanskaitė
Gimimo data: 1941-01-02
Gimimo vietovė: Stalėriškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė

2024-02-09   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Apanskas (1893–1944) ir Marijona Apeikytė-Apanskienė (1900–1998) – valstiečiai žemdirbiai. Buvo jauniausias vaikas šeimoje, kurioje augo ir trys tėvo vaikai iš pirmosios santuokos. Seserys ir brolis: Aldona Apanskaitė-Karkauskienė (g. 1931 m.) – pedagogė, kraštotyrininkė, Valerija Apanskaitė-Musteikienė (g. 1933 m.) – tremtinė, tarnautoja, ir Stasys Apanskas (1937–2011) – elektrikas.

Tėvui anksti mirus, užaugo su motina. 1947–1951 m. baigė Ivonių (Anykščių r.) pradinę mokyklą, 1951–1955 m. – Debeikių (Anykščių r.) aštuonmetę mokyklą, 1955–1958 m. – Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą. 1958–1963 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, įgijo mokslinės bibliografės išsilavinimą.

1963–1966 m. D. Apanskaitė dirbo Šiaulių viešojoje bibliotekoje metodininke.

Nuo 1966 m. iki gyvenimo pabaigos D. Apanskaitė-Tumėnienė gyveno ir dirbo Kaune.

1966–2015 m. ji buvo Kauno medicinos instituto, Kauno medicinos universtiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekos darbuotoja. 1972–1994 m. ji buvo šios mokymo įstaigos bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus vedėja, nuo 1994 m. dar du dešimtmečius buvo šio skyriaus vyriausioji informacijos specialistė, kol 2015 m. išėjo į pensiją.

Ji skaitė informatikos paskaitas būsimiesiems medikams, talkino mokslininkams, parinkdama medicinos naujienas jų moksliniams darbams.

D. Tumėnienė stažavosi Maskvos (Rusija) informacijos specialybės  kvalifikacijos kėlimo institute (1972 m.).

Laisvalaikiu domėjosi politiniu ir visuomeniniu gyvenimu, buvo krepšinio mėgėja.

Ištekėjo 1967 m. rugpjūčio 12 d. Kaune, vyras Aloyzas Tumėnas (1944–2020) – gydytojas chirurgas. Išsiskyrė. Duktė Edita Tumėnaitė-Kulikauskienė-Gecevičienė (g. 1970 m.) – šeimos gydytoja.

Mirė 2021 m. balandžio 29 d. Kaune. Palaidota Kauno Romaškių kapinėse (4 kvartalas, 3 eilė, 4 kapavietė) šeimos kape. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens dekoratyvinė stela su įrašu metalinėmis raidėmis: "Tumėnai / Aloyzas 1944–2020 / Stasė 1941–2021".

S. Tumėnienės biografija pristatoma Aldonos Karkauskienės sudarytuose genealoginės kraštotyros rinkiniuose  "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.) ir "Apeikiai : giminės istorija" (2022 m.).