Antanas ŠLAMAS
  Gimimo data: 1903-00-00
Gimimo vietovė: Duokiškis (Rokiškio r.)

Trumpai:
Mokslininkas agronomas, vadovas

2015-03-29   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai ūkininkai.

1924–1928 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje (Kėdainių r.), įgijo agronomo išsilavinimą.

1928–1944 m. A. Šlamas gyveno ir dirbo Joniškėlyje (Pasvalio r.). 1928–1932 m. jis buvo Joniškėlio lauko bandymų ūkio vedėjas, 1932–1937 m. dirbo šio ūkio direktoriumi, o 1938 m. sausio 1 d. šį ūkį pertvarkius į Joniškėlio bandymų stotį, 1938–1944 m. buvo šios stoties direktorius.

1944–1952 m. A. Šlamas gyveno ir dirbo Anykščių rajone. 1944–1946 m. jis buvo Elmininkų bandymų stoties agronomas, 1946–1952 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų bandymų stoties direktorius.

Vadovaudamas bandymų stočiai, jis įdiegė praktiką skleisti geriausią ūkininkavimo praktiką, skatino visus mokslo darbuotojus viską atlikti sąžiningai ir tiksliai. Jam vadovaujant, buvo parengtas Elmininkų generalinis planas. Pagal jį bandymų lauko vietoje buvo numatyta statyti naujosios gyvenvietės gyvenamuosius namus ir gamybinius pastatus. Po ilgų diskusijų buvo nutarta šiandieninę Naujųjų Elmininkų gyvenvietę įkurti dabartinėje vietoje.

Amžininkų prisiminimuose jis liko kaip paprastas, atviro būdo ir draugiškas žmogus,  tarpukario Lietuvos Respublikos inteligentas, turėjęs didelę mokslinio ir administracinio darbo patirtį bei humoro jausmą.

1952 m. A. Šlamas išvyko gyventi ir dirbti į Vakarų Lietuvą. 1952–1955 m. jis dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo ir Samališkės bandymų stoties direktoriumi. 1952–1959 m. Samališkės stotyje jis dirbo mokslinį darbą – Rūgščių dirvožemių tyrimo skyriuje tyrinėjo žemės dirbimo galimybes.

Nuo 1959 m. iki gyvenimo pabaigos A. Šlamas gyveno Trakų Vokėje (Trakų r., dabar – Vilnius) ir dirbo mokslinį darbą Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale.

Susituokė apie 1955 m., žmona ? Šlamienė – buhalterė.

Mirė apie 1960 m. Trakų Vokėje.