Vladas Algirdas ŠEMETA
  Gimimo data: 1939-09-08
Gimimo vietovė: Plikiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius statybininkas, vadovas, verslininkas

2016-07-31   |   Spausdinti

Tėvai: Stanislovas Šemeta (1895–1987) ir Rozalija Zlatkutė-Šemetienė – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 37 hektarus žemės. Augo šešių vaikų šeimoje. Brolis Stasys Šemeta (g. 1935 m.). Pusbroliai: (tėvo brolio Jono sūnus) Vytautas Šemeta (g. 1928 m.) – kariškis, kraštotyrininkas, (tėvo sesers Julijonos sūnus) Anicetas Kaušpėdas (1911–1978) – mokslininkas chemikas.

Tėvams vengiant tremties, nuo XX a. vidurio augo Krepšiagalio palivarke (Anykščių r.), kur prisiglaudė savo ūkį palikusi šeima. 1947–1954 m. mokėsi Andrioniškio (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje. 1954–1959 m. toliau mokėsi Vilniaus statybos technikume, įgijo techniko statybininko specialybę.

1959–1961 m. V. A. Šemeta atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

Nuo 1961 m. V. A. Šemeta keletą metų gyveno Vilniuje ir buvo Vilniaus 6-osios statybos valdybos meistras, paskui – darbų vykdytojas. Jis organizavo visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų statybą Vilniaus mieste.

Prasidėjus masinėms statybos kaime ir įsteigus Vilniaus rajono kilnojamąją mechanizuotą koloną, V. A. Šemeta iki 1967 m. dirbo šios įmonės statybos aikštelės viršininku, organizavo statybas Maišiagalos apylinkėse: pastatė pirmąjį Maišiagalos daugiabutį namą, ūkio gamybinius pastatus, šiltnamius.

1967 m. paskirtas kurti naują statybos įmonę Šalčininkų kilnojamąją mechanizuotą koloną, 1967–1992 m. V. A. Šemeta buvo šios įmonės viršininkas. Jis organizavo naujas statybas Šalčininkuose, nuo 1970 m. tapusiuose ir administraciniu rajono centru.

Jis neakivaizdžiai baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijo inžinieriaus statybininko išsilavinimą.

Po šios įmonės privatizavimo nuo 1992 m. jis buvo akcinės bendrovės "Nalšia", po šios įmonės pertvarkymo – uždarosios akcinės bendrovės "Nalšia" prezidentas ir akcijų bendrasavininkis. Jo vadovaujama statybų bendrovė pastatė karinį miestelį Lydoje (Baltarusija) iš Vokietijos pasitraukusiems sovietinės kariuomenės daliniams, Lietuvos tūkstantmečio vidurinę mokyklą Šalčininkuose bei dar kelias mokyklas Vilnijos krašto miesteliuose.

Per savo dukterines įmones "Nalšia" investavo į nekilnojamąjį turtą, buvo Vilniaus viešbučio "City park", Anykščių viešbučio "Puntukas" savininkė.

2008 m. V. A. Šemeta pardavė bendrovės "Nalšia" akcijas ir pasitraukė iš pareigų šioje įmonėje. Jis įsigijo apleistą Krikštėnų (Ukmergės r.) dvarą su 7,65 ha žemės. 2008–2010 m. rekonstravęs dvaro sodybą, ją pritaikęs turizmo paslaugoms ir kultūrinei veiklai, dabar jis yra šio dvaro savininkas ir valdytojas.

Sovietiniais metais jis buvo renkamas Šalčininkų rajono liaudies deputatų tarybos deputatu, buvo Lietuvos komunistų partijos Šalčininkų rajono komiteto narys.

Dabar V. A. Šemeta dalyvauja Vilniaus anykštėnų sambūrio ir Andrioniškio bendruomenės veikloje, remia gimtinės kultūros projektus.

Jis parašė prisiminimų apie savo gyvenimą ir veiklą, jie publikuoti pusbrolio Vytauto Šemetos memuaristinės publicistikos knygoje "Pilkoji kasdienybės saulė : prisiminimai" (2012 m.).

Sovietinėje Lietuvoje V. A. Šemeta už kaimo statybų organizavimą buvo apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos ordinu, dviem "Garbės ženklo" ordinais, pelnė SSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje (Rusija) sidabro medalį. Jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio statybininko vardas (1989 m.). Jis yra Andrioniškio Garbės pilietis (nuo 2016 m.).

Laisvalaikiu mėgsta keliauti.

Buvo vedęs, žmona Aldona Juospaitytė-Šemetienė – prekybininkė. Liko našlys. Vaikai: Jūratė Šemetaitė-? – muzikė, etnografė ir Algirdas Gediminas Šemeta (g. 1962 m.) – ekonomistas, valstybės tarnautojas.

Buvo vedęs, žmona Genovaitė Šemetienė (?–2013). Liko našlys.