Antanas SERVA
  Gimimo data: 1922-00-00

Trumpai:
Pedagogas filologas, muzikos pedagogas, vadovas

2018-10-28   |   Spausdinti

1941 m. baigė Linkuvos gimnaziją 17-ojoje jos abiturientų laidoje. 1941 m. vasarą tris mėnesius lankė Panevėžio mokytojų kursus, gavo pradinių klasių mokytojo cenzą.

Paskirtas 1941 m. spalį, 1941–1942 m. A. Serva dirbo Staseliškių (Rokiškio r.) pradinės mokyklos Tumasonių komplekto mokytoju. 1942–1946 m. jis buvo Maldžiūnų (Pakruojo r.) pradinės mokyklos mokytojas. Perkeltas 1946 m. kovo–balandžio mėnesiais jis trumpai dirbo Gobergiškės (Klaipėdos r.) pradinėje mokykloje mokytoju, 1946 m. balandžio–birželio mėnesiais buvo Rakotės (Klaipėdos r.) pradinės mokyklos vedėjas.

1946 m. rudenį grįžęs į Aukštaitiją, 1946–1948 m. A. Serva dirbo Gudžiūnų (Pakruojo r.) pradinės mokyklos vedėju.

1948–1957 m. A. Serva gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1948–1949 m. jis buvo Dabužių pradinės mokyklos vedėjas, 1949 m. pavasarį, vasario–balandžio mėnesiais, vadovavo Dabužių beraščių-mažaraščių kursams. 1949–1950 m. jis buvo Pienionių pradinės mokyklos vedėjas, 1950–1954 m. – Dvarelių pradinės mokyklos vedėjas.

Nuo 1954 m. rugsėjo 1 d. šią mokyklą pertvarkius į septynmetę, A. Serva 1954–1957 m. dirbo Dvarelių septynmetės mokyklos direktoriumi, buvo vienintelis tokios mokyklos vadovas.

Dirbdamas 1952–1956 m. jis neakivaizdžiai studijavo Šiaulių mokytojų institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą.

1957 m. Dvarelių septynmetę mokyklą pertvarkius į aštuonmetę, A. Serva buvo perkeltas į Balninkų (Molėtų r.) septynmetę mokyklą, kur 1957–1958 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju.

1959 m. pradžioje išvykęs į tuometinį Linkuvos rajoną, A. Serva 1959–1960 m. dirbo Staškaviečių (Pasvalio r.) ir Guostagalio (Pakruojo r.) septynmetėse mokyklose lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Nuo 1960 m. jis dirbo Paežerių (Pakruojo r.) pradinės mokyklos vedėju.

Vėliau jis buvo Linkuvos (Pakruojo r.) vidurinėje mokykloje dirbo mokyklos bibliotekos vedėjas ir dėstė anglų kalbą, kol išėjo į pensiją.

Buvo vedęs, žmona Genovaitė Ona Apanavičiūtė-Servienė (1921–2014) – pedagogė pradinių klasių mokytoja.

Mirė 1982 m. Linkuvoje (Pakruojo r.).