Darius AUGLYS
  Gimimo data: 1979-10-22
Gimimo vietovė: Mačionių k. (Leliūnų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2020-05-04   |   Spausdinti

Tėvams persikėlus, nuo 1985 m. augo Kavarske (Anykščių r.).

1986–1998 m. mokėsi Kavarsko vidurinėje mokykloje. 1998–1999 m. mokėsi parengiamajame Kauno kunigų seminarijos kurse. 1999–2004 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete, baigė teologijos bakalauro laipsniu.

2004 m. birželio 24 d. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius įšventino D. Auglį diakonu ir paskyrė į Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapiją.

2005 m. balandžio 3 d. vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas suteikė D. Augliui kunigystės šventimus.

2005–2006 m. D. Auglys buvo tos pačios Kauno Šančių parapijos vikaras. 2006–2007 m. jis buvo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras, 2007–2008 m. – Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaras.

2008–2015 m. D. Auglys tarnavo Vidiškių (Ukmergės r.) Švč. Trejybės parapijos klebonu. 2008–2013 m. jis buvo ir Žemaitkiemio (Ukmergės r.) Šv. Kazimiero parapijos klebonas, 2013–2015 m. – ir Taujėnų (Ukmergės r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas. 2014–2015 m. jis buvo Ukmergės dekanato vicedekanas.

Paskirtas 2015 m. balandį, nuo 2015 m. iki šiol jis yra Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Jurbarko dekanato dekanas. Kartu jis eina ir Vertimų (Jurbarko r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigas.

Už nuoširdų darbą sielovadoje, rūpestį Gyvąja Bažnyčia, ištikimą ir uolų savo pareigų atlikimą, darbą arkivyskupijos bažnytiniame teisme bei asmeninį tikėjimo liudijimą D. Auglys apdovanotas aukščiausiu Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2013 m.).