Vladas BERNADIŠIUS
  Gimimo data: 1922-08-15
Gimimo vietovė: Pasausių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Gydytojas urologas, karo gydytojas

2021-10-25   |   Spausdinti

Tėvai: Stanislovas Bernadišius (1875–1939) ir Petronėlė Deveikytė-Bernadišienė (1879–1984) – žemdirbiai vidutiniai valstiečiai. Augo trijų vaikų šeimoje, brolis Augustas Bernadišius (1909–2014) – kariškis, ekonomistas, sesuo Monika Bernadišiūtė-Strimaitienė (1911–1993).

1933 m. baigė Surdegio (Anykščių r.) pradžios mokyklą. 1933–1941 m. mokėsi Panevėžio valstybinėje berniukų gimnazijoje. 1941 m. pradėjo medicinos studijas Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, 1944 m. persikėlė į Kauną ir 1944–1946 m. tęsė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete, 1946–1948 m. – Kauno universiteto Medicinos fakultete, įgijo gydytojo išsilavinimą.

1948–1949 m. V. Bernadišius dirbo Šiaulių apskrities sanitarijos inspektoriumi.

1949 m. jis buvo mobilizuotas į tarnybą sovietinėje kariuomenėje, dešimtmetį tarnavo gydytoju karo ligoninėse Guseve (Kaliningrado sritis, Rusija), Rygoje (Latvija), Panevėžyje, Maskvoje (Rusija), Minske (Baltarusija) bei Vilniuje įgulos karo ligoninėje. Mažinant kariuomenę, jis buvo demobilizuotas ir išleistas į atsargą majoro kariniu laipsniu. Tarnybos metu jis stažavosi Pabaltijo karo apygardos ligoninėje Rygoje ir Maskvos centrinio gydytojų tobulinimosi instituto Karo medicinos fakultete.

Grįžęs į Lietuvą, V. Bernadišius iki 2002 m. dirbo Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose gydytoju urologu, kol išėjo į pensiją, būdamas 80-ies metų.

V. Bernadišius buvo Lietuvos urologų draugijos Garbės narys.

Jo iniciatyva ir lėšomis gimtajame Pasausių kaime pastatytas kryžius su pirmųjų kaime gyvenusių šeimų pavardėmis (autorius – medžio drožėjas Edmundas Turskis, 2007 m.).

Buvo vedęs, žmona Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė (1926–2017) – gydytoja otorinolaringologė, gydytojo Mykolo Marcinkevičiaus (1892–1987) duktė. Liko našlys. Vaikai: Gediminas Bernadišius (g. 1957 m.) – inžinierius kelininkas, Giedrė Bernadišiūtė-Lauciuvienė (1965–2000) – gydytoja. Anūkai: Laurynas, Ūla, Aistė.

Mirė 2020 m. gruodžio 29 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Naujosiose Rasų kapinėse (5 sektorius). Kapą ženklina Marcinkevičių šeimai sukurtas akmeninis skulptūrinis paminklas (autorius – skulptorius Vytautas Šerys), jo papėdėje aptašytuose akmens luituose horizontaliose plokštumose iškalti įrašai: "Ona Marcinkevičienė / 1895–1948 / Med. m. dr. prof. / Mykolas Marcinkevičius / 1892–1987" ir "Almonė / Marcinkevičiūtė / Bernadišienė / 1926–2017 / Vladas Bernadišius / 1922–2020".