Edvardas MAKŠTYS
  Gimimo data: 1891-03-18
Gimimo vietovė: Kavarskas (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas, politikas, revoliucionierius

2016-11-28   |   Spausdinti

Tėvai – žemės ūkio darbininkai.

Mokėsi Kavarsko pradžios mokykloje.

Nuo 1910 m. gyveno Sankt Peterburge (Rusija), dirbo įvairius darbus, kol įsidarbino žurnalo "Vestnik znanija" redakcijoje, kur buvo paskatintas mokytis. 1915 m. E. Makštys baigė suaugusiųjų gimnaziją, pradėjo studijuoti Sankt Peterburgo universitete matematiką, bet studijas turėjo palikti, nes netrukus buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare.

E. Makštys buvo 1917 m. Vasario revoliucijos Sankt Peterburge dalyvis, Rusijos komunistų partijos (bolševikų) narys.

1918 m. jis gyveno Maskvoje (Rusija), mokėsi matininkų kursuose.

1919 m. pradžioje grįžęs į Lietuvą, E. Makštys dirbo Švenčionių apskrities revoliuciniame komitete komisaru, bendradarbiavo žurnale "Komunistas". Išstūmus revoliucinę valdžią iš Lietuvos, jis grįžo į tėviškę, gyveno Kavarske, kur 1920 m. subūrė pogrindinį komunistų būrelį.

1922–1923 m. E. Makštys buvo Anykščių vidurinės mokyklos istorijos, visuomenės mokslo, aritmetikos ir piešimo mokytojas, įsidarbino, pakviestas vaikystės draugo Prano Šulgos. Čia dirbdamas pusantrų metų, jis išgarsėjo kaip apsiskaitęs ir išsilavinęs, kūrybiškai pamokas vedęs pedagogas. 1922 m. jis atsiliepė į Švietimo ministerijos kvietimą pateikti siūlymus mokymo programai tobulinti, rekomenduodamas įvesti specialiuosius dalykus, tarp jų – matininkystę, o mokymo kursą išplėsti nuo ketverių iki šešerių metų. Mokymo procese jis pripažino praktikos svarbą, mažiau skirdamas dėmesio teorijai. Specializuotoje mokykloje jis siūlė mokyti vien berniukus, laikydamas, kad mergaitės ir pačios nenorės tokio profilio mokytis.

1923 m. Darbo kuopos sąraše jis buvo iškeltas kandidatu į II Seimą, įrašytas antruoju šios politinės grupės, kurioje dalyvavo ir nelegaliai veikę komunistai, sąraše. Už tai E. Makštys Teisingumo ministerijos nurodymu buvo atleistas iš mokytojo pareigų kaip nelegalios Lietuvos komunistų partijos atstovas 1923 m. balandžio 29 d. suimtas, 1923–1924 m. kalinamas Panevėžio kalėjime.

Išleistas į laisvę, jis nebuvo priimtas į mokyklą kaip neturintis mokytojo cenzo. Išlaikęs egzaminus Kėdainių mokytojų seminarijoje, jis buvo paskirtas pradžios mokyklos mokytoju ir dirbo įvairiose vietose, kilnojamas vis į kitas mokyklas: iki 1926 m. dirbo Graužių (Kėdainių r.) pradžios mokyklos vedėju, 1926–1927 m. buvo Skėmių (Radviliškio r.) pradžios mokyklos vedėjas.

1927 m. jis buvo apkaltintas antivalstybine veikla ir ištremtas į Varnių (Telšių r.) koncentracijos stovyklą, 1927–1928 m. ten kalintas, kol sulaukė amnestijos ir buvo paleistas į laisvę.

1929–1940 m. E. Makštys dirbo Kooperacijos banko tarnautoju Gargžduose. Nuo 1936 m. jis priklausė Lietuvos Raudonosios pagalbos organizacijai.

1940–1941 m. sovietinės okupacijos laikotarpiu E. Makštys buvo Kretingos apskrities viršininkas, vykdomojo komiteto pirmininkas, planavimo komisijos vedėjas, komunistų partijos narys.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941 m. birželio sukilimo metu E. Makštys buvo suimtas.

Mirė 1941 m. liepos 12 d. Kretingoje – buvo vietinių aktyvistų ar vokiečių kareivių nužudytas.