Janina DAUNORAVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Žukauskaitė
Gimimo data: 1936-05-12
Gimimo vietovė: Sedeikių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Bibliotekininkė, muziejininkė, kraštotyrininkė

2024-03-04   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Žukauskas (1902–1956) ir Domicelė Vilnonytė-Žukauskienė (1903–1999) – žemdirbiai. Broliai ir sesuo: Vytautas Žukauskas (1927–2008), Marija Žukauskaitė-Pakarklienė (1929 – po 1999), Antanas Žukauskas (g. 1943 m.) ir Jonas Žukauskas (g. 1946 m.).

Mokėsi Sedeikių pradinėje mokykloje, Anykščių vidurinėje mokykloje, 1955 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą.

1955–1956 m. J. Žukauskaitė dirbo Rubikių plytų fabriko bibliotekoje bibliotekininke.

1956–1959 m. ji mokėsi Vilniaus kultūros-švietimo technikume, įgijo bibliotekininkės specialybę.

1958–1965 m. J. Žukauskaitė-Daunoravičienė dirbo Anykščių rajoninėje bibliotekoje kilnojamojo fondo vedėja. Ji sudarinėjo knygų katalogą, žurnalų ir laikraščių straipsnių kartoteką.

Dirbdama bibliotekoje, 1963–1965 m. Anykščiuose ji baigė vakarinius medicinos seserų kursus ir įgijo medikės specialybę.

1965–1994 m. J. Daunoravičienė gyveno ir dirbo Vilniuje. Ji buvo Respublikinės bibliotekos (dabar – Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka) bibliotekininkė, Lietuvos istorijos-etnografijos muziejaus (dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus) mokslinė bendradarbė, vyriausioji mokslinė bendradarbė, Architektūros muziejaus sektoriaus vedėja.

Dirbdama ji trumpai studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete istoriją ir bibliotekininkystę. 1972–1973 m. Vilniaus dailės institute ji išklausė visuotinės meno istorijos  ir Lietuvos meno istorijos kursą. Ji stažavosi Maskvos (Rusija) V. Ščiusevo architektūros muziejuje.

Nuo 1994 m. J. Daunoravičienė gyvena Anykščiuose.

Ji parengė kraštotyros rinkinį "Sedeikių kaimo istorija" (2002 m.), rankraštis saugomas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje.