Nerijus VYŠNIAUSKAS
  Gimimo data: 1980-10-01
Gimimo vietovė: Kaunas

Trumpai:
Kunigas teologas

2021-12-10   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Vyšniauskas ir Irena Vyšniauskienė.

1987–1998 m. mokėsi Kauno 37-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras), kur baigė 11 klasių. 1998–1999 m. toliau mokėsi Telšių vyskupijos licėjuje, kur baigė 12-ąją klasę. 1999–2005 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje, įgijo teologijos bakalauro išsilavinimą.

2005 m. rugsėjo 4 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje N. Vyšniauskas buvo įšventintas  kunigu.

2005–2007 m. jis buvo Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos vikaras.

Tarnaudamas Kaune, 2005–2007 m. jis tęsė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, kur studijavo bažnytinę teisę ir įgijo teologijos licenciato išsilavinimą.

2007–2009 m. N. Vyšniauskas gyveno Romoje (Italija) ir studijavo Popiežiškojo Saleziečių universiteto Popiežiškajame lotynų kalbos institute, kur baigė lotynų kalbos kompozicijos studijas.

Grįžęs į Lietuvą, 2009–2015 m. jis toliau tarnavo Kauno arkikatedroje bazilikoje vikaru. Tarnaudamas arkikatedroje, jis buvo vienas iš dvasininkų, joje aukojusių tradicines lotyniškas mišias.

Dirbdamas sielovadoje, 2009–2016 m. N. Vyšniauskas baigė dogminės teologijos doktorantūros studijas Popiežiškajame Saleziečių universitete Romoje (Italija) ir 2016 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją dogminės teologijos srityje "Šiluvos šventovė Lietuvoje. Istoriniai, teologiniai ir pastoraciniai apsektai", yra teologijos daktaras.

2015 m. balandžio–birželio mėnesiais N. Vyšniauskas tarnavo Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijoje vikaru, 2015–2016 m. beveik metus buvo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaras.

Nuo 2009 m. jis dirbo ir pedagoginį darbą Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, buvo lotynų, italų kalbų ir tikybos mokytojas.

Nuo 2016 m. gegužės iki šiol N. Vyšniauskas gyvena ir tarnauja Anykščių rajone. Jis yra Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Kurklių Šv. Jurgio parapijos klebonas ir Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas. Jis įkūrė ir administruoja Kauno arkivyskupijos Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų bendrą interneto svetainę www.kavarskobaznycia.lt, kurioje skelbia žinias visų trijų parapijų tikintiesiems.

Jo iniciatyva buvo suremontuota Kurklių bažnyčia: pakeistas jos skardinis stogas, perdažyti fasadai, nudažyta ir varpinė (2020 m.), perdažyta ir Užunvėžių bažnyčios išorė (2021 m.), atnaujinti Kavarsko parapijos bendruomenės namai (2021 m.).

Nuo 2007 m. jis yra Kauno arkivyskupijos tribunolo notaras, nuo 2014 m. – Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo teisėjas.

N. Vyšniauskas yra Danijos lietuvių kapelionas, periodiškai lankosi Danijoje ir rūpinasi lietuvių emigrantų sielovada.