Vladas KREMENSKAS
  Gimimo data: 1916-09-12
Gimimo vietovė: Linkuva (Linkuvos parapija, Pakruojo r.)

Trumpai:
Kunigas

2020-05-20   |   Spausdinti

Tėvas Juozapas Kremenskas.

Nuo 1925 m. mokėsi Linkuvos (Pakruojo r.) pradžios mokykloje, 1936 m. baigė Linkuvos gimnaziją. 1936–1941 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1941 m. sausio 26 d. vyskupas Vincentas Brizgys Kauno Šv. Gertrūdos (Šančių) bažnyčioje pusiau slapta įšventino V. Kremenską kunigu. Kartu buvo įšventinti jo kurso draugai Steponas Galvydis, Klemensas Gutauskas, Petras Liubonas ir kiti.

Atvykęs 1941 m. birželį, 1941–1942 m. V. Kremenskas buvo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, talkino klebonui Kazimierui Mikelinskui, kol 1942 m. liepą buvo perkeltas į Vaškų (Pasvalio r.) parapiją vikaru.

Vėliau jis tarnavo vikaru Skapiškyje (Kupiškio r.), po Antrojo pasaulinio karo – Salake (Zarasų r.), kur surinko ir parašė pirmąją Degučių (Zarasų r.) bažnyčios istoriją, vėliau Vabalninke (Biržų r.), Alantoje (Molėtų r.) ir Šimonyse (Kupiškio r.). Nuolat kilnojamas vis į kitą parapiją, jis trumpai administravo Tauragnų (Utenos r.), Suosto (Biržų r.) ir Kriklinių (Pasvalio r.) parapijas.

1955–1564 m. V. Kremenskas tarnavo Biliakiemio (Utenos r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu, 1964–1978 m. buvo Kvetkų (Biržų r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Perkeltas 1978 m., 1978–1986 m. tarnavo Kazliškio (Rokiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu.

1986–2010 m. V. Kremenskas buvo Panemunėlio (Rokiškio r.) Šv. Juozapo Globos parapijos administratorius.

1986 m. paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

2010 m. rugpjūčio 31 d. V. Kremenskas buvo atleistas iš Panemunėlio administratoriaus pareigų ir liko altarista Panemunėlyje. Iš Panemunėlio jis persikėlė gyventi į nuosavą namą Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje, kur iki gyvenimo pabaigos aptarnavo Panemunėlio geležinkelio stoties koplyčią, joje kartais aukodamas Šv. Mišias.

2016 m. sausį jis minėjo kunigystės 75-metį, o rugsėjį žvaliai pasitiko savo gyvenimo 100-metį, būdamas vyriausias amžiumi Panevėžio vyskupijos dvasininkas.

Mirė 2016 m. gruodžio 9 d. Rokiškio ligoninėje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse 60-ajame sektoriuje šalia kitų kunigų. Kapavietę dengia tamsaus šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Kun. jubil. / Vladas / Kremenskas / 1916–1941–2016".