Antanas VISKANTAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1813-00-00

Trumpai:
Kunigas teologas, švietėjas, knygnešių rėmėjas

2017-02-11   |   Spausdinti

Studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje, įgijo teologinį išsilavinimą.

Apie 1840 m. buvo įšventintas kunigu.

1840–1842 m. A. Viskantas tarnavo vikaru Pagiriuose (Kėdainių r.), 1842–1849 m. buvo Deltuvos (Ukmergės r.) vikaras, 1849–1851 m. – Vydžių (dabar – Baltarusija) vikaras. 1851–1852 m. jis tarnavo vikaru Drūkšiuose (dabar – Baltarusija), 1852–1856 m. – Pelikanuose (dabar – Baltarusija).

1856–1866 m. jis buvo Užvierio (Zawierz, dabar – Baltarusija) bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

Perkeltas 1867 m. sausį, 1867–1870 m. A. Viskantas buvo Andrioniškio (Anykščių r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kuratas, Anykščių parapijos kunigas filialistas. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu jis privačiai lavino ir švietė Griežionėlių dvarelio paveldėtoją Stanislovą Didžiulį, įdiegė jam pagarbą knygai, ugdė pomėgį skaityti, paragino kaupti asmeninę biblioteką, kurios komplektavimą S. Didžiulis pradėjo 1870 m.

Persikėlęs 1870 m. rugsėjį, 1870–1897 m., iki gyvenimo pabaigos, A. Viskantas buvo Šiluvos (Raseinių r.) parapijos altarista.

Amžininkų liudijimu, dvasininkas buvo labai apsiskaitęs, mėgęs knygas.

Mirė 1897 m. gegužės 9 d. (pagal naująjį kalendorių – gegužės 21 d.) Šiluvoje (Raseinių r.).

A. Viskanto gyvenimas ir veikla pristatomi Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinyno "Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904" 2-ojoje knygoje (2014 m.).